Abe-IFP bafuna kukhonjwe indlela iMeya yasoThukela

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Kuyishubele iNkosi yakwaShabalala eyiMeya kamasipala wasoThukela njengoba abanye abaholi besifunda be-IFP bethi ayikhonjwe indlela ngoba seziziningi izigameko ebuholini bayo ezingcolisa iqembu.

Lokhu kulandela umhlangano ophuthumayo obungoMsombuluko ngomhlaka-13 kuLwezi eMnambithi, okuyilapho ubuholi be-IFP basoThukela buhlangane nesigungu sikazwelonke ebesiholwa uMengameli uVelenkosini Hlabisa nalapho bemtshele khona ukuthi bacela iNkosi uNtandoyenkosi Shabalala ukuthi ishenxe esikhundleni.

Bathi njengoba kukhona yona kwesobuMeya oThukela bashawa ngamatshe uma bekhankasa.

Omunye wabaholi ophezulu ku-IFP utshele i-Scrolla.Africa ukuthi bekutshelwana ezikabhoqo kulo mhlangano.

Uthe indaba ebinkulu kube izinsolo ezibhekene neNkosi uShabalala zombiko wophenyo ilwaputshukela kwabezindaba ngoNhlaba, lapho uShabalala ekhonjwa ekuqashweni kwenkampani yabaqaphi okuthiwa imhlinzeka ngabaqaphi abangu-12 abaholelwa imali engu-R705 000 ngenyanga.

Lo mbiko udalula ukuthi uShabalala wahlinzekwa ngabaqaphi kungenziwanga ngisho inhlolovo yezokuphepha kwakhe, kwaphinde kwasetshenziswa isigaba (Regulation 36) ukuze kukhishwe le thenda kungalandelwanga imigudu.

Okunye okuthiwa kufake uShabalala ehlazweni kube ukuchithwa kwemali yomphakathi, kwakhelwa umndeni wakwaDladla nowakwaKhumalo izindlu zangasese ezingu-15 egcekeni elilodwa.

“Abaholi basoThukela bakubeke kwacaca ukuthi bacela uMengameli uHlabisa amkhiphe uShabalala ngoba nomkhandlu uwuphethe sengathi kusesigodlweni sakhe. Baze bathi akukwazi ukuthi namanje usakhala ngezinkinga ebezadalwa uKhongolose zokuhluleka kukamasipala ukuletha amanzi kubantu.

Omunye umholi usukume wathi yonke lento eshiwoyo  ayikho kodwa ikhomba ukuhlaselwa okuyisimanga nokungahlonishwa kweNkosi uShabalala. Uze wathi uma kuxoshwa uShabalala kuzocaca ngokusobala ukuthi amakhosi awahlonishwa selokhu kwahamba emhlabeni uMntwana wakwaPhindangene,” kusho lo mholi ocele ukungadalulwa nangengozi.

Nokho INkosi uShabalala uyaziphikisa lezi zinsolo.

UMnuz Mfanje Mbango ohola isigungu se-IFP sokujutshwa kwabaholi kuHulumeni uthe umhlangano ubekhona kodwa akukho lapho okuvunyelwane khona ukuthi iNkosi uShabalala ayichithwe esikhundleni. 

Uthe  izinkinga abazithole oThukela kubacacele ukuthi zikhungethe omasipala abaningi nokudale ukuthi uMengameli uHlabisa abize umhlangano wesigungu esiphezulu ophuthumayo ukuze kubhungwe ngeqhinga elingasiza komasipala ababaphethe ukuphucula indlela yokuhambisa izidingo kubantu.

“Okunye  kube indaba yezindlu zangasese ezingu-15 okukhalwa ngazo. Kuchaziwe ukuthi lezinzindlu zakhelwe umphakathi wasemapulazini kodwa indawo ibingavumi. Yingakho zakhiwe kuleya ndawo okukhalwa ngayo. Kodwa yonke imindeni inazo izikhiye zezindlu zangasese.”

“Kulena yamanzi kucacile ukuthi inkinga le ekhungethe bonke omasipala njengoba nowaseThekwini ophethwe iMeya uMxolisi Kaunda unenkinga efanayo.Kulo mhlangano obizwe ngoMsombuluko esiphuma kuwo, bekubizwe zonke iziMeya ukuba zizokwenza imibiko yazo ngezingqinamba ezibhekene nazo. UMengameli ubehlose ukuba kube nezindlela ezizokwenziwa ukulekelela omasipala bethu ukuba baphucule indlela abasebenza ngayo,” kusho uMbango.

Izihloko zakamuva