Abazali bakhala ngendlela abanye othisha abagqoka ngayo  

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Abanye abazali base-Western Cape bazwakalise izikhalazo zabo ngothisha abagqoka ngendlela engafanele okwenza izingane zabo zingakwazi ukugxila ezifundweni zazo.

Kodwa othisha bafunge bagomela ukuthi bazoqhubeka ukugqoka ngendlela abathanda ngayo.

Omunye uthisha ongadalulwanga igama lakhe unomuzwa wokuthi abazali bayiziqhwaga.

“Sebefuna ukususa okunye ukukhuluma okungenasidingo, esikugqoka esikoleni akuhlanganise lutho nabo. Abafundi abakhala kubazali babo ngezingubo zothisha kumele bagxile ezifundweni zabo.

“Abafundi abasihloniphi ngenxa yezingxoxo zabo nabazali babo,” kusho uthisha.

“Asikwazi ukuxhashazwa kanje futhi izingane zabo kumele ziyeke ukugxila kulokho esikugqokayo kumele zifake amandla azo ezifundweni zazo.”

Lo thisha uthe kungenzeka ukuthi abagqoki sengathi baya esontweni, kodwa bahambisana nokugqoka kwesimanjemanje.

“Sisebancane futhi siyayilandela imfashini kodwa lokho akusho ukuthi esikoleni sigqoka izikhindi neziketi ezincane, siyayihlonipha imisebenzi yethu,” kwengeza uthisha.

Umzali uZiphozethu Dodwana uvumelana nothisha.

“Angeke sikwazi ukulawula ukuthi othisha kumele bagqokeni,” kusho uDodwana.

“Othisha kumele bagqoke abakufunayo bakhohlwe iziqhwaga zabazali.”

Omunye umzali, u-Andile Plaati ubeke umbono wakhe ohlukile wathi akasoze aseka othisha abagqoka amajini abampintshayo esikoleni.

“Amajini aveza imizimba yabo. Lokho kukodwa kuphazamisa izingane zethu.”

Kunalokho ufuna uMnyango wezeMfundo ube nemithetho yokugqoka kothisha.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo e-Western Cape, uMillicent Merton uthe okwamanje ayikho imithetho ebekiweyothisha noma yesifundazwe yokugqoka.

“UMkhandlu waseNingizimu Afrika Wokuziphatha Kothisha uthi uthisha kufanele enze ngendlela efanele ukuze ukuziphatha kwakhe kungaphazamisi abafundi,” kusho uMerton.

ULulu Menziwa akagcini nje ngokuba nguthisha, kodwa ungumqeqeshi wezokuzivocavoca nosomabhizinisi. Izingubo zakhe eziwubukhazikhazi nokubukeka kwakhe kuholele ekutheni achazwe njengothisha omuhle kunabo bonke kuleli.

Isithombe esingenhla: ULulu Menziwa efundisa ikilasi lakhe

Umthombo wesithombe: @AdvoBarryRoux

Izihloko zakamuva