Abazali bafuna kugaselwe emanyuvesi kubhekwe izidakamizwa

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Emzamweni wokubhekana nodaba olukhulayo lokusetshenziswa kwezidakamizwa kwabafundi basemanyuvesi abazali abakhathazekile bahlongoza ukugasela okungalindelekile emanyuvesi ezweni lonke.

Bakholelwa ekutheni ukuseshwa ezindaweni ezihlala abafundi kungazelelwe kuzosiza ekunqandeni ukudayiswa kwezidakamizwa okudlangile kulezi zikhungo.

Umzali (55) waseKapa uphoqeleke ukuthi akhiphe indodakazi yakhe enyuvesi ngemuva kokuthi ibe umlutha wezidakamizwa.

“Bengingakaze ngicabange ukuthi uzoba umlutha wezidakamizwa. Ngamkhipha ngoba ngibona ukuthi useshintshile ubengeyona indodakazi engiyaziyo,” esho.

Umzali uphinde waqaphela ukuthi abanye abafundi bayangena esikoleni belethe izidakamizwa futhi bazi kahle ukuthi mancane amathuba okuthi bajeziswe.

“Abadayisa izidakamizwa bakwenza ngokukhululeka futhi bayazi ukuthi ngeke babanjwe ngoba akukho zigameko zokugasela enyuvesi.

Isakhamuzi saseKapa uMelusi Gijana uhambe emazwini akhe.

“Ngikholelwa ekutheni kumele emanyuvesi ethu kusetshenzwe leli qhinga lokugasela kungamenyezelwanga elisetshenziswa ezikoleni zamabanga aphezulu,” kusho uGijana.

Kodwa-ke, akubona bonke abafundi abavumayo.

Umfundi okhethe ukungadalulwa igama uzwakalise ukukhathazeka ngenkululeko yomuntu siqu kanye nokwephulwa kobumfihlo okungase kuhambisane nokugasela okunjalo.

“Thina sibadala akumele izinto zethu ziseshwe. Ngiyakuqonda ukuthi izidakamizwa ziyingozi kodwa masingahlukumezi amalungelo abafundi. Kunalokho abazali kumele bafundise izingane zabo ngobungozi bokusebenzisa izidakamizwa.”

Umphathi wezokumaketha nabezindaba eNyuvesi yase-Western Cape (UWC) uGasant Abarder uvumile ukuthi izinkinga zezidakamizwa zibucayi kodwa ugcizelele ukuthi inyuvesi ayiziseshi izindawo okuhlala kuzo abafundi.

Uthe kunezinhlelo zokulekelela abafundi okubalwa kuzo i-Centre for Students Support Services (CSSS) ehlinzeka ngosizo lwezempilo yengqondo okwenziwa ithimba longoti bezengqondo kanye nosonhlalakahle.

Ukwengeza kulezi zinsizakalo inyuvesi isungule i-Crisis Counselling Careline yamahhala yamahora angu-24 efinyeleleka kubo bonke abafundi ababhalisiwe ezweni lonke.

Ngaphezu kwalokho i-CSSS ibambisene ne-Sanca ukuze inikeze izinsiza zokwelulekwa ngezidakamizwa.

U-Abarder uthe ukuzibophezela kwenyuvesi kwezempilo yengqondo kungokusebenzisa umgomo wesikhungo esibanzi ogxile kwezempilo nempilo yabafundi.

“Ukwesekwa kokwelulekwa kumelela inhlangano eyodwa yezinsizakalo zezempilo ezitholakala e-UWC,” kusho u-Abarder.

“I-CSSS yenza imikhankaso yokufunda nokuqwashisa ngezempilo yengqondo ukuze ifundise abafundi ngolwazi olungabaqondisa ekutholeni izinsiza ezifanele kanye nezinsizakalo zokweseka ngaphakathi nangaphandle kwesikhungo.”

Esithombeni esingenhla: Abafundi basenyuvesi yase-Western Cape

Umthombo wesithombe: Facebook/UWC

Izihloko zakamuva