Abazali ababhikishayo bavale izikole eziyi-10 bekhononda ngabahlinzeki bezinsizakalo zesikole “ezingekho ezingeni”

Everson Luhanga

Akukho ukufundisa okwenzekile ngoMsombuluko okungenani ezikoleni eziyi-10 kodwa izikole ezingama-25 e-Braamfischerville, eSoweto zithintekile ngenxa yabazali ababhikishayo.

Ngesikhathi ithimba le-Scrolla.Africa lifika e-Julius Sebolai Primary School, izimoto zabasebenzi bezipakwe ngaphandle kanti othisha nezingane bebelokhu behla benyuka bebukeka belahlekile.

Izigungu ezilawula izikole (amalungu e-SGB) eziqhamuka ezikoleni ezihlukene zamabanga aphansi nezamabanga aphakeme zihlangane zabhikisha ngabanikezeli bezinsizakalo zezikole nokulawula ngokuphelele ezezimali nokuthengwa kwe-Learning and Teaching Support Material (LSTM).

Abazali ababhikishayo bathi abahlinzeki bamanje bezinto zokusebenza babiza kakhulu.

Omunye wabahleli bokuvalwa kwezikole, uModesta Ndlovu, uthembise ukuthi bazozigcina zivaliwe izikole noma ngabe kusho isonto noma inyanga.

“Sifuna umnyango wezemfundo esifundazweni uze uzokuzwa izikhalo zethu. Kade sizama ukuzibandakanya nabo kodwa basithatha kancane,” kusho uModesta.

“Sizozigcina zivaliwe izikole.”

Uthe amalungu e-SGB ahlukene kanye nabazali abajabule ngalabo abahlinzeka ngezinsizakalo, ngoba banikeza izikole izinto zokufunda ezingekho ezingeni. UModesta uthi izikole ezingama-25 zivaliwe.

“Amapensela awahlali. Ama-ruler athambile futhi aphuka kalula. Asifuni ukuthi lokhu kwenzelwe izingane zethu. Bafanelwe okungcono,” kusho yena.

Uthe phakathi kwezinsizakalo abazitholayo ukuhlinzekwa ngama-PPE.

Umzali uMelvis Mshika uthe unezingane ezimbili ezifunda e-Moses Kotane Primary School ezingakwazanga ukuya emakilasini ngoMsombuluko.

“Noma ngabe ngiyaweseka lo mbhikisho, bekufanele ngabe izikole zivuliwe,” esho.

Phakathi kwezikole ezithintekile kubalwa iSiyabonga high school, i-JB Marks Primary School, iMoses Kotane, i-Julius Sebolai, neNomzamo Madikizela Mandela Primary.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo e-Gauteng, uSteve Mabona uthe uMnyango uyazi ngokuphazamiseka kwezikole ezingaba yishumi okwenziwa ngamanye amalungu e-SGB.

“Siyakugxeka lokhu kuziphatha kwabantu okufanele ngabe banezifiso ezinhle ngabafundi.

“Akukho okuthethelela ukuphazamiseka kokufunda. Ikakhulu ngesikhathi lapho usuku ngalunye lubalulekile njengoba sesivele silahlekelwe yizinsuku eziningi ezibucayi zesikole ngenxa yegciwane (le-Covid-19),” kusho uMabona.

“Sicela amalungu e-SGB, hhayi nje kuphela njengababambiqhaza kodwa futhi nanjengabazali ukuthi babheke umthelela wezenzo zabo kubafundi bese beqeda ngokushesha lokhu kuphazamisa.”

Izihloko zakamuva