Abavoti basemakhaya balaxaze i-ANC

Zukile Majova

Umholi we-DA uJohn Steenhuisen cishe akakaze ezwe ngesigodi sase-Qhanqo KwaBhaca e-Eastern Cape.

Kodwa kule ndawo encane yasemakhaya, iqembu likaSteenhuisen lihlule i-ANC, lazuza amavoti ngo-95.2% uma kuqhathaniswa ne-ANC ethole u-4.2%.

Esigodini esilandelayo – ngaphansi kwenombolo yokuvota ethi-VD 11761398 – i-DA ithole u-96.2% wamavoti, i-ANC yathola u-2.5% kanti i-EFF ithole u-1.2%.

Kuyindaba efanayo nase-Lutshikini JSS lapho i-DA ethole khona u-66% kwathi i-ANC yathola u-28%. Ngaphesheya kwalesi sigodi kukhona i-Qhanqo JSS – enenombolo yokuvota ethi-VD 11790772 – i-DA ithole u-81.4%, i-ANC yathola u-10.8% kwathi i-EFF yathola u-3.7%.

Okungenani ezikhungweni zokuvota ezinhlanu kusigceme se-11 kuMasipala wendawo Umzimvubu i-DA ivotelwe ngamalengiso.

Lezi zigigaba enkabeni yezwe likaKhongolose zishaqise abaningi kulezi zingxenye futhi zikhomba ukwanda kwesibalo sabantu abangayithandi i-ANC.

Kodwa-ke, phezu kokuthi laba bantu bakulezi zigodi bezwakalise ukuphoxeka kwabo nge-ANC, ezinye izigodi ezakhelene nazo zibambelele kuKhongolose.

Kodwa amavoti atholwe kulezi zigodi abe nomthelela ekusebenzeni jikelele kwe-DA ethole izihlalo ezimbili kuMasipala wendawo Umzimvubu, okuyisizinda se-ANC iqembu elibusayo eyalinqoba ngo-76.4%.

Akuyona i-DA kuphela laba bavoti basemakhaya abaphendukela kuyo kuneqembu elibusayo.

Kwenye ingxenye yaKwaBhaca, izigodi ezintathu zivotele i-EFF ngamalengiso kwathi abahlali besigodi sase-Nyanisweni e-Mbizana, bavotela i-SRWP ngo-100% [iqembu elisha le-Numsa, i-Socialist Revolutionary Workers Party].

NgoMsombuluko, i-Scroll.Africa sibike ngeqembu labesifazane basemakhaya abavale idolobha lase-Mount Ayliff befuna izidingongqangi endaweni yangakubo.

La bahlali besigceme se-11 nese-13 bayingxenye yenqwaba yezigodi ezingaboni ngaso linye nabaphathi be-ANC ngenxa yokuhamba kancane kokulethwa kwezidingo kubantu.

UMamtolo Masangwana, umhlali wasesigodini saseNyosini uthe ngowezi-2014 kunenkontileka  eyakhishwa njnengethenda yokuletha amanzi endaweni, kodwa lolo hlelo lwayekwa.

“Sekuphele amasonto iMeya ithembisa ukuhambela le ndawo, kodwa ihlulekile ukufika ngemuva kokubizwa kathathu.

“Thina ngobuwula bethu sibambelele ekuthembeni i-ANC”.

Izihloko zakamuva