AbaseNyanga bafuna isiteshi samaphoyisa ePhilippi Browns Farm

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Izakhamizi zaselokishini laseNyanga eKapa zicele uNgqongqoshe wamaPhoyisa uMnuz Bheki Cele ukuthi akhe isiteshi samaphoyisa endaweni yase-Philippi Browns Farm, okuyimanje esisetshenzelwa ngamaphoyisa aseNyanga.

“Lezi yizindawo ezimbili ezahlukene,” kusho isakhamuzi saseNyanga uMahlubandile Moyana (49).

“Indawo ngayinye kumele ibe nesiteshi sayo samaphoyisa ukuze kucace ukuthi ubugebengu benziwe kuyiphi indawo. Njengoba isimo sinje buningi ubugebengu obenzekile e-Philippi Browns Farm kodwa uma sekuvela izibalo kuthiwa iNyanga,” kusho uMahlubandile.

“Angisho ukuthi iNyanga ingcono kunezinye izindawo, kodwa i-Philippi Browns Farm ibamba elikhulu iqhaza eNyanga eyaziwa njengelinye lamalokishi ayingozi kakhulu eKapa.”

UNobhala weNyanga Community Policing Forum (CPF) uMnuz Dumisani Qwebe uthe ngesikhathi kunembizo esanda kwenzeka endaweni yabo, izakhamizi zaphakamisa udaba lwesiteshi samaphoyisa esidinga ukwakhiwa ngokushesha e-Philippi Browns Farm.

“Uma uNgqongqoshe ekwazi ukwakhela umphakathi wase-Browns Farm isiteshi samaphoyisa kuzoba noshintsho olukhulu kwezobugebengu. Manje wonke umuntu wenza ubugebengu azi ukuthi kuzothatha isikhathi ukufinyelela esiteshini samaphoyisa eNyanga futhi mhlawumbe abakwa-SAPS ngeke basheshe bafike endaweni yabo,” kusho Qwebe.

U-Anele Madondile ongusihlalo we-CPF ku-Sector 4 e-Philippi Browns Farm uyavumelana nezakhamizi zaseNyanga ezithi i-Philippi idlala indima enkulu ezigamekweni zobugebengu obuphezulu eNyanga.

“Uma kwakhiwa isiteshi samaphoyisa e-Browns Farm ngikholwa ukuthi namacala odlame olusekelwe ebulilini azophela,” kusho uMahlubandile. 

“Abanye abagilwa ababiki ngoba kwesinye isikhathi basuke bengenayo imali yokugibela itekisi eya esiteshini samaphoyisa. Ngisho nendawo eyingozi kakhulu okugqekezwa kuyo nobunye ubugebengu kuzokwehla uma sithola isiteshi sethu samaphoyisa.” 

UNgqongqoshe uCele uthe abakwa-SAPS bazama ukuthola indawo yokwakha isiteshi samaphoyisa e-Browns Farm.

“Isizathu esenza singasakhi isiteshi samaphoyisa umhlaba. Uma sesiwutholile sizobe sesiqala ukwakha isiteshi samaphoyisa,” kusho uCele.

Esithombenu esingenhla: Isiteshi samaphoyisa saseNyanga.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva