AbaseJapan nenselelo yokuphinde bafunde ukumamatheka

Emhlabeni wangemuva kobhubhane lwe-Covid lapho izifonyo ezingaseyona ingxenye yempilo yansuku zonke abantu base-Japan babhekene nenkinga engajwayelekile – sebekhohliwe ukuthi konje umuntu umamatheka kanjani!

Njengoba izifonyo zifihle okwenzakalayo ebusweni babo isikhathi eside abantu abaningi sebeya ezifundweni zokumamatheka ukuze bafunde kabusha ubuciko bokusebenzisa isimo sobuso.

Njengoba izifonyo bezibivele ziyinto evamile e-Japan ngaphambi kwalolu bhubhane, ukusetshenziswa kwazo kwenyuka kakhulu ngesikhathi uhulumeni ekwenza kube impoqo ukuzigqoka ngesikhathi kuqubuka leli gciwane.

Abantu baqala ukujwayela ukugqoka izifonyo kangangokuthi ukuphuma ngaphandle kwazo kwakubonakala kuphambene nemvelo.

Manje njengoba uhulumeni esehlise imikhawulo yokugqoka izifonyo abantu sebeyabona ukuthi badinga isifundo sokuvuselela ubuciko bokumamatheka.

UHimawari Yoshida (20) uqashe izinsizakalo “zikathisha wokumamatheka” ukuze amsize alungiselele ukungena emakethe yemisebenzi. Uyavuma ukuthi ubengasebenzisi izicubu zobuso kakhulu ngesikhathi sobhubhane futhi ukholelwa ekutheni izifundo zokumamatheka ziwukuzivocavoca okuhle.

Ohamba phambili kulokhu uKeiko Kawano ongumsunguli we-Egaoiku okusho ukuthi-“Smile Education”.

UKawano ubone ukwanda okuphindwe kane kwesidingo sezifundo zokumamatheka okuhlanganisa neseshini yomuntu ngamunye. Abahlanganyeli ikakhulukazi abantu abasha baphakamisela izibuko ebusweni babo bese belula imilomo yabo.

UKawano ukholelwa ekutheni siyakhula isidingo sokuthi abantu bamamatheke ikakhulukazi njengoba izivakashi sezibuyela e-Japan.

Uphawula ukuthi abantu base-Japan bavame ukumamatheka kancane kunozakwabo baseNtshonalanga ngenxa yomuzwa wokulondeka njengezwe eliyisiqhingi. Ukwenyuka kokugqoka izifonyo kuye kwaqinisa lokhu kuzijwayeza kwaba isiko.

Kudala ngaphambi kwalolu bhubhane kwakwamukeleke ngokuphelele ukuthi abantu base-Japan bagqoke izifonyo uma bezizwa bengaphilile noma ukulwa nomoya ongcolile.

Inhlolovo yakamuva eyenziwe umsakazo womphakathi i-NHK iveze ukuthi u-55% wabantu base-Japan bayaqhubeka nokugqoka izifonyo njengoba benzile ngesikhathi uhulumeni ebayalela ukuthi benze njalo.

Bangu-8% kuphela abayeke ukugqoka izifonyo okukhombisa umthelela oqhubekayo walolu bhubhane ekuziphatheni kwabo.

Ngakho-ke, kulabo abase-Japan abafuna ukubuyisa ukumamatheka kwabo okukhazimulayo lezi zifundo zinikeza ithuba lokuhlanganisa leyo misipha yobuso futhi bavumele ukuhleka kwabo kukhanye futhi!

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff

Esithombeni esingenhla: Abagqoka izifonyo

Izihloko zakamuva