Abasebenzi bezempilo e-Limpopo bathola umuntu omdala kunabo bonke emhlabeni: UMasoko Lebea uneminyaka eyi-122 kodwa usafuna umgomo wakhe we-Covid!

Moyahabo Mabeba

Kungenzeka ukuthi abasebenzi bezempilo e-Limpopo bathole umuntu omdala kunabo bonke emhlabeni.

UGogo uMasoko Lebea uneminyaka eyi-122 ubudala, ngokusho komazisi wakhe ongenhla.

Futhi usafuna umgomo wakhe we-Covid.

Uvele esibhedlela i-Kgapane e-Limpopo eyobhalisela umuthi wokugoma ngesonto eledlule, kodwa uhlelo lwamenqaba.

Abasebenzi bezokunakekelwa kwezempilo abakhungathekile abakwazanga ukuqonda ukuthi kungani – baze babona usuku lokuzalwa kwakhe:

Ngumhla zinhlanu kuNtulikazi  ngowe-1899!

Uhlelo lokubhalisa ngokusobala lwasenqaba isicelo sikaGogo uMasoko ngoba usuku lwakhe lokuzalwa luqala ngama-99 – uhlelo lwalucabanga ukuthi lungowe-1999.

Eminyakeni eyi-122 ubudala, uGogo uMasoko uneminyaka emihlanu ubudala kunomuntu omdala kunabo bonke oqinisekisiwe emhlabeni, uKane Tanaka wase-Japan, oneminyaka eyi-117.

Uma kucatshangwa ukuthi umazisi wakhe unembile, kusho ukuthi wazalwa ngenkathi iNdlovukazi uVictoria esaseyindlovukazi yaseNgilandi, uDinuzulu kaCetshwayo wayeyinkosi yamaZulu kanti uPaul Kruger wayenguMengameli we-Transvaal Republic.

Wazalwa ezinyangeni ezintathu ngaphambi kokuqala kwempi yamaBhunu.

Ngenkathi isicelo sakhe sokugoma sinqatshwa, abasebenzi babengenakwenza okunye ngaphandle kokuthi babuyisele uMasoko ekhaya lakhe esigodini sase-Tsatsa ngaphandle kwase-Tzaneen e-Limpopo.

Ubephatheke kabi. Ekhala izinyembezi, utshele abasebenzi ukuthi uyakuqonda ukubaluleka kwemigomo.

Abasebenzi bezokunakekelwa kwezempilo babe sebazisa uPhophi Ramathuba, uNgqongqoshe WezeMpilo wase-Limpopo nongudokotela wezokwelapha ngomsebenzi, ohlele ukumgoma yena qobo.

NgoLwesine, uvakashele uMasoko, obehleli ngaphandle elangeni elindele ukugonywa.

Ukhokho uthole ukwelashwa kokugoma i-VIP, kanye nekhekhe lokuzalwa.

URamathuba uthe kumjabulisile ukuthi isalukazi besisazimisele futhi sikulangazelela ukuthola umuthi wokugoma.

“Abadala bethu bangama-VIP ethu. Sizohamba ibanga elide ukuyobagoma emakhaya abo,” esho.

UNgqongqoshe uthe ukwenqatshwa kukaMasoko uhlelo lokubhalisa kuyaqondakala ngoba isalukazi sazalwa ngowe-1800 futhi lolu hlelo alubuyelanga emuva ngaphezu kowe-1900.

Ngemuva kokugonywa kwakhe, uMasoko uthe ujabule kakhulu futhi unethemba lokuthi imigomo izonqanda ubhubhane.

“Ngithathe umuthi wokugoma ngentando yami futhi ngikholwa wukuthi ngizophila isikhathi eside. UNkulunkulu uhlale engakimi, “utshele i-Scrolla. Africa, wengeza wathi:” Futhi ngidla nokudla okunempilo, okunomsoco.”

Izihloko zakamuva