Abasebenzi basemapulazini bakhala ngokuxoshwa emsebenzini bese kuqashwe abantu bakwamanye amazwe

Dylan Bettencourt

Abasebenzi basemapulazini abamnyama e-Mississippi Delta eMelika bathi bacelwa ukuthi baqeqeshe abasebenzi abamhlophe abayizivakashi baseNingizimu Afrika, ngaphambi kokulahlekelwa yimisebenzi ngemuva kokuqasha izivakashi.

I-Mississippi Delta kade yaba ikhaya lemindeni yabansundu ngenxa yohlu lozalo olude lwamadlozi avela e-Afrika ayehlala lapho. Eminye imindeni isineminyaka emithathu ilima, cishe iminyaka eyikhulu.

Kodwa-ke, eminyakeni eyishumi edlule konke kwaqala ukushintsha. Iqembu labantu abasha, abamhlophe baseNingizimu Afrika babeqashwe epulazini beyizivakashi ezikhethekile.

URichard Strong, onomndeni wakhe osewulimele kulomhlaba ngisho nesizukulwane sakhe, uthe kwakumele yena nasebenza nabo baqeqeshe intsha yaseNingizimu Afrika. Uphinde wathi abasebenzi bokufika baholelwa imali eyi-170 lamarandi ngehora kanti iningi labasebenzi abamnyama lithola cishe imali eyi-110 lamarandi. 

Ngaphezu kokukhuphuka kwezindleko zokuqasha abantu baseNingizimu Afrika, ipulazi lashintsha abasebenzi babo lafaka abokufika. Baqhubekile nokuqasha abantu abaningi unyaka ngamunye njengoba kunamapulazi angaphezu kwekhulu e-Delta nabantu baseNingizimu Afrika abasebenza emapulazini.

UStrong oneminyaka engama-50 uthe yena nasebenza nabo batshelwe ukuthi imisebenzi yabo ayisadingeki emuva kokuqeqesha abantu baseNingizimu Afrika.

“Angikaze ngicabange ukuthi kuzofika lapho bezoqasha abantu bangaphandle, esikhundleni sabantu abafana nami,” kusho uStrong etshela i-New York Times.

Uhlelo oluvumela abantu bangaphandle ukuthi basebenzise uhwebo lwabo eMelika, uhlelo lwezisebenzi zezolimo, olwaziwa ngokuthi i-H-2A, olwake lwachithwa abanikazi bamapulazi njengoba lalubiza.

Kodwa-ke, ukushoda kwezisebenzi zasemapulazini ezweni lonke kubone ama-visa e-H-2A anda kakhulu kule minyaka eyishumi edlule. Ngonyaka wezi-2020, kwanikezwa ama-visa ayizi-213,394 uma kuqhathaniswa nenani eliyizi-55,384 kuphela ngonyaka wezi-2011.

“Sikhetha phakathi kokungenisa ukudla kwethu kwamanye amazwe noma ukungenisa abasebenzi abadingekayo ukuze sikukhiqizele ekhaya,” kusho uCraig Regelbrugge, umakadebona wemboni yezolimo, ongungoti walolu hlelo.

“Cishe bonke abasebenzi abasha abangena kwezolimo kulezi zinsuku bangabasebenzi be-H-2A.”

Izisebenzi zakwamanye amazwe zivame ukuba abantu abasebasha kunezisebenzi zasepulazini aseNingizimu. Futhi bazimisele ngokusebenza amahora amade.

Kodwa-ke, amapulazi akulolu hlelo kufanele afakazele ukuthi azama ukuqasha abantu baseMelika ngaphambi kokuthatha izisebenzi zakwamanye amazwe. Icala elifakwe nguStrong kanye nabanye abasebenzi abansundu abahlanu abaxoshwa ezindaweni zabo, lithi akubona nje abanikazi bamabhizinisi abahlulekayo ukubheka abasebenzi baseMelika, kodwa bathathe indawo yalabo abebevele beqashiwe.

Umthombo wesithombe: @DailyAdvent

Izihloko zakamuva