Abasebenzi bakwa-Rainbow abadiliziwe bavule elabo ibhizinisi lezinkukhu

Lungani Zungu

Ngemuva kokuthi iqembu labasebenzi abangama-20 bakwa-Rainbow Chicken lidiliziwe ngowe-2017, alizange liphele amandla kodwa lavula elalo ibhizinisi lezinkukhu.

Banquma ukuqala ipulazi labo lezinkukhu e-Cato Ridge entshonalanga yeTheku.

Leli pulazi, elaziwa nge-Isukile Agricultural Cooperative, liqashe abasebenzi abasebenza ngokugcwele abangama-34, futhi sebekhiqize izinkukhu eziyi-7 500 kusukela ekuqaleni konyaka odlule.

UZilungile Ngcobo uncome ozakwabo ngokungabaleki ngesikhathi izinto zinzima.

“Kuke kwaba nesikhathi lapho sasizizwa sengathi sifuna ukuphonsa ithawula, kodwa sabekezela kanti futhi namhlanje siyayibona imiphumela,” etshela i-Scrolla.Africa.

UZilungile waphatheka kabi ngesikhathi ethola incwadi yokudilizwa emsebenzini eminyakeni emine eyedlule ngoba wayenomndeni okwakufanele awunakekele. Kwakufanele enze icebo ngokushesha.

“Saya kuMasipala weTheku owawunepulazi elingasebenzi endaweni yase-Cato Ridge,” kusho yena.

“Angikholwanga ngesikhathi umasipala esinikeza ipulazi.”

USandile Thusi uthi ubonga amanye amalungu eqembu lakhe ngokubambisana naye.

“Angikaze ngiphuphe nginebhizinisi lami. Ukube bekungekhona ukuxhaswa nokwesekwa ngozakwethu ngabe ngisathungatha umsebenzi namanje,” kusho uSandile.

Njengoba esesebenze iminyaka eyisishiyagalombili kwa-Rainbow Chickens uthe akubanga nzima ukuthi baqhube ibhizinisi labo.

Yize ibhizinisi lezinkukhu belichuma, uSandile oqhamuka e-Hammarsdale, uthathe isinqumo sokuthi ngeke abeke wonke amaqanda akhe kubhasikidi owodwa.

“Nginqume ukuthi ngidayise nezithelo kanye nemifino endaweni yangakithi. Ukubambisana kungifundise izinto eziningi ngebhizinisi. Ngifuna ukuqala amabhizinisi amaningi.”

IMeya yeTheku uMxolisi Kaunda uthe umasipala uzothuthukisa ipulazi lase-Cato Ridge libe yi-Agri-Park Incubator engaba yinhle ekudaleni amathuba emisebenzi.

Izihloko zakamuva