Abaphikisi baseNdlunkulu yakwaZulu ekugcineni bathembisa ukwethembeka eNkosini entsha

Zukile Majova

Umhlangano wamalungu aphezulu eNdlunkulu yakwaZulu uthathe usuku lonke ukukholisa iqembu  lalabo abebe ngahambelani nozinqumo zakamuva emndenini wasebukhosini, ukuthi bathembise ukwethembeka kwawo kwiNgonyama entsha yakwaZulu iNkosi uMisuzulu Zulu kaZwelithini.

UMntwana uMboniso neNkosazana uThembi babehole ukuvukela okwaze kwaphonsela inselelo kubukhulu boMtwana uMangosuthu Buthelezi, onguNdunankulu Womdabu weSizwe sakwaZulu.

Umhlangano wangoMgqibelo uphinde wabhekana nemizamo yenkosikazi yokuqala yeNkosi uGoodwill Zwelithini ongasekho iNdlovukazi uSibongile Dlamini namadodakazi akhe iNkosazana uNtandoyenkosi neNkosazana uNtombizosuthu, abaya eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ukuyophikisana nokuba semthethweni kwefa leSilo uZwelithini.

Kwakuyintando yeSilo ukuthi unkosikazi wakhe wesithathu u-Queen Mantfombi Dlamini Zulu abe ngumphathi weSizwe samaZulu.

Lokho kuphinde kwanikeza iNdlovukazi uMantfombi amandla okuqoka indodana yakhe uMntwana uMisuzulu ukuthi ihlale esihlalweni sobukhosi.

Ngemuva komhlangano wayizolo, uMntwana uButhelezi ukuqinisekisile ukuthi bekukhona amanye amalungu omndeni anentshisekelo yesihlalo sobukhosi kodwa wathi lokhu sekuxazululiwe futhi kujwayelekile.

“Njalo uma kubekwa iNkosi entsha, kuhlale kukhona abanye abafisa ukubanga ubukhosi. Ngakho-ke kujwayelekile impela emlandweni wesizwe samaZulu.”

INkosi entsha yabe isenza udwi eSwazini lapho yayihlala khona endlini kamalume wayo iNkosi yamaSwati iNkosi uMakhosetive Mswati III, umfowabo kamama wakhe.

“Njengoba iNkosi ibihlala eSwatini isikhathi eside, futhi ifike ekhaya nje ngenxa yezinkinga ezikhungethe lo muzi, ibuyele eSwatini ukuyolungiselela ukubuya kwayo ngokuphelele njengeNkosi.

“Uzohamba isonto lonke ngoba asikwazi ukumthwesa isicoco bese simvumela ukuthi ahlale eSwatini,” kusho uMntwana uButhelezi etshela isithangami nabezindaba eNdlunkulu KwaKhangelamankengana.

Mayelana nenqubo-mgomo kahulumeni, uNdunankulu waKwaZulu-Natali uSihle Zikalala ucele imizuzu yomhlangano wokufundwa kwencwadi yefa likaNdlovukazi uMantfombi.

Inqubo yokwamukela iSilo uMisuzulu kaZwelithini izobandakanya uNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezendabuko uNkosazana Dlamini-Zuma futhi ekugcineni izogxivizwa ngesitembu uMengameli uCyril Ramaphosa. 

Izihloko zakamuva