Abaphenyi eMelika bathole imali ezinqeni zikaRodrigues

Ngenkathi amaphoyisa efika ezosesha ekhaya lakhe, lo sopolitiki bekumele athole indawo yokufihla imali.

UChico Rodrigues, iphini lomholi wesishayamthetho wase-Brazil, wathola indawo ayecabanga ukuthi iphephile.

Kodwa amaphoyisa ayephezu kwakhe. I-Guardian ibike ukuthi, ngenkathi besesha umzimba wakhe inqwaba yamaphepha emali abebhajwe phakathi kwezinqa zakhe zombili.

Amaphoyisa abephenya icala lokutshontshwa kwezimali zomphakathi obekufanele zisetshenziselwe ukulwa ne-Covid-19.

Lokhu kubukeka njengento yokuqala ukuthi yenzeke ecaleni lenkohlakalo, ngoba kwaleyo mali etholakele bekudingeka ukuthi iwashwe .

Iphephabhuku elidalule lolu daba libike ukuthi amanye amaphepha emali atholakala ayegcwele indle.

Abantu base-Brazil babelane ngalezi zindaba ezinkundleni zokuxhumana ngaphansi kwe-hashtag ehamba phambili ethi-#PropinaNaBunda (“A Bribe up the Bum”). Baphakamise ukuthi, lokhu kuzokhunjulwa “ezindabeni zomlando”.

URodrigues, ongumlingani kaMengameli wase-Brazil uJair Bolsanoro, uthe izimbangi zakhe bezizama ukungcolisa igama lakhe. “Nginemvelaphi ehlanzekile,” kuphikisa uRodrigues.

Umbuzo-ke uthi: Ngabe uRodrigues ukwenze ngampela lokhu noma bamuqambela amanga?

Isithombe: U-Senate wase-Brazil

Izihloko zakamuva