Abaphathi bebhola lombhoxo eNingizimu Afrika bakhiphe incwadi yokuxolisa ngokwenzekile

Lucky Sithole

Kule ngwanekwane uSaint George wabulala i-dragon. Indaba ithi, ngenkathi  abantu basemakhaya bephelelwa imfuyo nokudla kwama-dragon, baqala balahlekelwa ukuzithemba. Ngakho-ke uGeorge wathatha inkemba yakhe, waphuma wayolwa ebunzimeni, wabulala leyo-dragon eyayisatshwa kakhulu.

UBruce Willis, ngokumelene nazo zonke izingqinamba, uhlasela abantu ababi kwifilimi ebizwa nge-Die Hard futhi ukwenza lokhu ngokuphindaphindiwe kuyo yonke iminyaka.

Konke lokho kuhle uma kuyingwanekwane, noma kuyifilimu, kodwa kulo mhlaba esiphila kuwo, akusebenzi ngaleyo ndlela.

URassie waphuma ukuyolwa ne-Dragon futhi wahlulwa kabhlungu kulokho phambi kwabantu, wavinjelwa emidlalweni, kodwa futhi, sebefuna axolise.

Incwadi exolisayo ifundeka kanje: “Ibhola lombhoxo laseNingizimu Afrika kanye noRassie Erasmus bafisa ukuxolisa kubaphathi bomdlalo ababeqokwe ukubheka umdlalo wabo wesiwombe sama-Springboks’ bedlala ne-British & Irish Lions.” Iphinde yaqinisekisa ukuthi ibhola lombhoxo laseNingizimu afrika no-Erasmus basihoxisile isicelo sabo futhi ithi: “Bazoyihlonipha imiphumela yokuqulwa kwecala.”

I-Dragon icekele phansi i-Saint George kanye nokuthembeka kwebhola lombhoxo njengoba begubha ukubuyiselwa kohlelo lwakudala. Lokhu akuvumelekile neze.

Lokhu kuza ngemuva kokuthi unompempe webhola lombhoxo wase-Australia uNic Berry esitatimendeni wathi: “Sengichithe iminyaka eminingi ngizama ukuzakhela udumo njengonompempe bamazwe ngamazwe futhi ngesikhathi sevidiyo yakhe efakwe ku-inthanethi, uMnumzane u-Erasmus wenze umonakalo ongenakulinganiswa,” futhi “Isithunzi sami njengonompempe sesingcole unomphela.”

Uthini lo? Ukube uRassie akayenzanga ividiyo, ngabe onompempe abenza umsebenzi omubi ngendlela exakile besingeke sibanake?

Nakuba i-World Rugby ivumelene nezimo ezingama-23 kwezingama-26 zokuthatha izinqumo ezimbi uRassie azigqamisa, ayikho imiphumela ebhekiswe kuBerry futhi akukho nokululazeka emphakathini!

Umbuzo mayelana nokuthi ubani oputshuze ividiyo awusoze waphendulwa ngokusemthethweni futhi akubonakali kunendaba. Okubalulekile ukuthi isitatimende sebhola lombhoxo laseNingizimu Afrika kanye noRassie sinamagama abaluleke kakhulu: “Siveze ukubaluleka kwalesi sigameko futhi sifisa ukubheka phambili kuphela.”

Ngenhlanhla, ngokubheka phambili, iNingizimu Afrika ingabheka emuva onyakeni okhaliphile webhola lombhoxo, ophetha ngokuthi amaBhokobhoko asezingeni eliphezulu futhi asendaweni yokuqala uma beqhathaniswa, kanye nama-Blitzbokke ngokusobala kuligi yawo.

Yebo, lesi isikhathi sokubheka phambili.

Izihloko zakamuva