Abaphangi bazenza amadoda angcwele ukuze babambe inkunzi abafundi basemanyuvesi

Everson Luhanga

Abaphangi abazenza abaprofethi sebeqalile ukuhlasela abafundi, bekholelwa ekutheni bayizisulu ezilula ukuhlaselwa.

Zonke iziteshi zamaphoyisa edolobheni laseGoli, e-Hibrow nase-Jeppe ziwaqinisekisile amacala abafundi ababanjwe inkunzi ngabantu abazibiza ngabaprofethi abazenza abahlengi kulabo abasengozini.

Abaseshi baphenya amacala amaningi okweba ngamanga, lapho abafundi kuyibo abahlaselwa kakhulu.

UNthabiseng Thupi uyisisulu sakamuva. Lo mfundi oneminyaka eyi-18 ofunda eNyuvesi yaseGoli uthe umakhalekhukhwini wakhe nama-laptop amane abangani bakhe kwebiwe.

UThupi, owenza unyaka wokuqala ezifundweni ze-chemistry and mathematics, uthe uhlangane nekhehla ngoLwesibili olwedlule elammisa lacela ukubuza indlela.

“Bengingakaze ngihlangane nalo mlisa phambilini. Kodwa ubazi igama lami, isibongo futhi waze wangitshela nombala wezingubo zami zangaphansi ezilahlekile.

“Ngivele ngamkholwa,” esho.

Uthe leli khehla belisebenza nesalukazi, esisondele kubo ngesikhathi limatasa liprofetha.

“Ubungacabanga ukuthi laba bantu badala futhi angeke bakulimaze, kodwa bobabili bayizikhohlakali,” esho.

Uthe laba bobabili bamyise esitolo, bamcela ukuthi athenge usawoti namanzi ukuze bezoqhubeka nokumthandazela.

Ngemuva kokungena ngaphakathi, laba bantu asebekhulile bahambe nezinto zakhe eziyigugu.

“Ngesikhathi ngiphuma esitolo, bebengekho. Bese behambile,” esho.

UThupi uthe ngesikhathi eya esiteshini samaphoyisa enkabeni yedolobha laseGoli eyobika leli cala, uhlangane nomunye umfundi ovela kwesinye isikhungo naye obezovula icala ngezinsolo ezifanayo.

Okhulumela amaphoyisa asesiteshini samaphoyisa enkabeni yedolobha laseGoli uKaputeni Xoli Mbele uziqinisekisile lezi zigameko.

UKaputeni Mbele uthe indlela abenza ngayo iyafana. “Abaprofethi bamanga bamisa umfundi bambuze ukuthi ngabe kukhona yini umuntu amazi ngegama elithile”.

Umkhonyovu ube usuthatha indlela  engalindelekile.

“Lowo mprofethi mbumbulu ube esethatha isisulu ngemoto eshayelwa ngabahamba naye,” kusho uMbele.

Okhulumela amaphoyisa ase-Hillbrow uSayitsheni Mduduzi Zondo unxuse izisulu zabaprofethi mbumbulu ukuthi zibike lobu bugebengu esiteshini samaphoyisa esiseduze nabo.

Izihloko zakamuva