Abantu kungenzeka ukuthi sebekhathele ubhubhane, kodwa alikaqedi ngathi

Kamogelo Muvhenzhe

UMengameli uCyril Ramaphosa usexwayise isizwe ukuthi siqhubeke nokulandela imithethonqubo yobhubhane, ngoba sekucacile ukuthi ukhuvethe kusekude ukuthi luqede ngathi.

“Igciwane likhuphuke ngaphezu kweshumi nanhlanu kunaphambilini,” kusho uMengameli encwadini.

Uthe yize kungenzeka ukuthi sesikhathele ukhuvethe, igciwane belingakakhathali ngathi njengoba abantu besatheleleka futhi bebulawa yilolu bhubhane.

“Abantu bayazi ukuthi singakwazi ukulilawula leli gciwane, kodwa kudinga ukuthi sonke sibambisane ngokuhamba kwesikhathi. Akuwona umsebenzi owenzelwe abasengozini noma uhlelo lokunakekelwa kwezempilo kuphela. Kudinga ukuthi wonke umuntu waseNingizimu Afrika enze ingxenye yakhe futhi aphile ngaphansi kwezimo eziphephile kithina sonke.”

Ubuye wengeza ukuthi uhulumeni uhlela ukuthi uma kuphela unyaka kube sekugonywe iningi labantu abadala.

“Kubalulekile ukuthi, uma usufanelekile, uthole umgomo ngokushesha okukhulu. Okusemqoka kulesi sigaba ukugoma bonke abantu abayizigidi ezinhlanu abaneminyaka engaphezu kwengama-60. Kuleli sonto, sihlela nokuqala ukugoma isigamu sesigidi sothisha,” esho.

Inani lokutheleleka okusha nsuku zonke linyuke lisuka ngaphansi kwama-800 ekuqaleni kukaMbasa laya ngaphezu kwezi-13,000 evikini eledlule.

Emahoreni angama-24 adlule kuqoshwe isibalo sabayi-13 155 abathelelekile.

Isibalo sabantu abashonile eNingizimu Afrika sime kwizi-58,702.

UMengameli uRamaphosa, uMengameli wase-France u-Emmanuel Macron, kanye noMqondisi-Jikelele we-WHO uDkt Tedros Ghebreyesus bazoba nesithangami nabezindaba ngokuhlanganyela bekhuluma ngemithi yokugoma ukhuvethe ngoMsombuluko ntambama.

Izihloko zakamuva