Abantu bathukuthele ngesijeziso esincane esinikwe uNgqongqoshe wezeMpilo e-KZN ngokungagqoki isifonyo emcibini wakhe wosuku lokuzalwa

Lungani Zungu

UNdunankulu waKwaZulu-Natali uSihle Zikalala ubhekwe ngabomvu ngesijeziso asinike uNgqongqoshe wezeMpilo, uNkk Nomagugu Simelane ngokuphula imithetho ye-Covid-19.

UZikalala umemezele ngoMgqibelo ebusuku ukuthi u-50% weholo likaSimelane uzobekwa esikhungweni bese ukhokhelwa izinhlangano ezizimele kuMasipala wesiFunda Amajuba – lapho khona uSimelane engumphathi kwezokulethwa kwezidingo.

“Sinqume ukuthi uSimelane kumele zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa, axolise emphakathini ngokuba semcimbini lapho obekuphulwa khona imithetho ye-Covid-19,” kusho uZikalala ngesikhathi ethula inkulumo yakhe.

Abaningi bathi isijeziso sincane kakhulu.

UNcamisile Nkwanyana, okhulumela i-IFP kwezeMpilo, uthe ushaqekile ngesijeziso esincane.

“UZikalala bekufanele axoshe uNgqongqoshe. Sizoqhubeka nokulwela ukuthi uNgqongqoshe axoshwe kulesi sikhundla.

“Amavidiyo abo bephula umthetho we-Covid-19, okwamanje asatshalaliswe kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, kuwubufakazi bokungawunaki umthetho, kanye nokuphepha kwabantu baseNingizimu Afrika”.

I-DA ne-EFF bebelokhu befuna ukuthi kuxoshwe uSimelane.

Izinqumo zokuxoshwa kukaSimelane ziqale ngesonto eledlule futhi zathola umfutho ngokushesha ngemuva kokuthi abonakale edansa nabantu abangagqokile izifonyo futhi bengaqhelelene nabantu ngesikhathi somcimbi wokugubha usuku lwakhe lokuzalwa.

Kodwa uZikalala, onezifiso eziphezulu kwezepolitiki, kuhulumeni naku-ANC, uthathe indlela elula ukujezisa uSimelane.

UZikalala noSimelane bangabangani abasondelene, futhi uSimelane ubengumuntu oqavile ekukhuphukeni kukaZikalala ekubeni nguNdunankulu wase-KZN nosihlalo we-ANC esifundazweni.

USimelane uyazisola ngokunganaki imithetho ye-Covid-19 emcimbini wosuku lwakhe lokuzalwa,” kusho uZikalala.

“Okucacile kuwo womabili la mavidiyo nezithombe ukuthi abaxhasi, kubalwa noSimelane uqobo lwakhe, abagqokile izifonyo futhi ababonakali benza umthetho wokuziqhelelanisa nomphakathi,” kusho uZikalala.

USimelane kusamele axolise.

Izihloko zakamuva