Abantu baseLimpopo bayavelela kwabakwenzayo

Bengase bevele ngakolunye uhlangothi lwe-N1 kodwa uThabiso Sekhula uthi ubuciko obukhethekile base-Limpopo bubenza osaziwayo.

Umlingani wami uhlezi ethi abantu abaningi eGoli abasuka e-Limpopo kunakwezinye izindawo zihlangene, futhi uma sibheka izimoto ku-N1, nakuba zidlulele, liningi iqiniso kulokho.

Ohambweni lwami lwakamuva lokuya eGoli, bengifuna ukuhlola lo mbono. Kuholele esibuyekezweni esihle.

Ngibaqaphele kakhulu abantu abakhuluma isi-Pedi, isi-Tsonga kanye nesi-Venda uma ngingekho e-Limpopo kanti uma sibonana kuvele kube imizuzu yokubingelelana, amahlaya nezindaba zasekhaya. Ukuxhumana okuhle nokulula kusikhumbuza ekhaya.

Nginozakwethu abahlanu abavela e-Limpopo abasebenza ehhovisi laseGoli futhi oyedwa wabo wazi umnikazi wendawo entsha emangalisayo esithanda ukusingatha kuyo imicimbi.

Ngahlangana noGlen Lewis ehhotela lapho ehlala khona njengoDJ. Bengihlala khona ngesikhathi ngisasebenza izinsuku ezimbalwa edolobheni.

UGlen wayekhangisa umculo wase-Limpopo ngaphambi kokuthi ngiye esikoleni samabanga aphezulu ngokusakaza kwakhe umsindo ngolimi lwesi-Venda njengozakwethu oyi-lekarapa. Kwadingeka ukuthi ngibonise ukumazisa kwami.

Sigcine sikhuluma ngokuthi kungani abantu base-Limpopo beya emakhaya masonto onke yize kuthatha amahora amaningi uma besuka eGoli, nokuthi ezokuvakasha zase-Limpopo zincane kangakanani kanye nekhono lesifundazwe esinalo kubantu baso nezwe.

Emahoreni amabili ngaphambili ngiye ngaphuma ngayothenga ukudla ngase ngizithela kumngani esahlangana naye ngesikhathi evakashele e-Limpopo ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.

Futhi njengoba  ngingumgqugquzeli wangempela wezinkundla yezokuxhumana ngiye ngamenywa kwi-TikTok masterclass ukuze ngimele ikhasi lami elithi-@1000LimpopoSecrets futhi ngiye ngagqugquzeleka.

Ngihlangane nentokazi okuthiwa uMiss Hillary. Udume kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ngokuqhakambisa isiko lesi-Tsonga ngokuvela emicimbini yesimanjemanje nokudansa umculo wesimanje njengama-piano egqoke i-xibelani sakhe okuyisiketi sesintu sesi-Tshonga.

UMiss Hillary ubeke isiko lesi-Tsonga nelase-Limpopo ebalazweni ukuze uma kufika izihlabani zamazwe ngamazwe, uMnyango wezokuVakasha umbize ukuze awumele.

Ubeyingxenye yethimba likaMiss SA uShudufhadzo Musida ngesikhathi eyomela izwe ku-Miss World edlubhe imvunulo ye-xibelani kaHillary.

Ngiphinde ngahlangana noSomlomo, ngokungangabazeki ngingesinye sezikhulumi ezinkulu ezikhuthazayo njengamanje. Owesifazane wase-Lephalale owenza umthelela hhayi eLimpopo kuphela kodwa ezwenikazini lonke.

Wonke amaciko esahlangana nawo ebethobekile futhi anginike isikhathi sawo esiningi aphinde aqopha amavidiyo ememeza i-Limpopo emhlabeni wonke.

Futhi ngihlangane nabantu abaningi abazimisele ​​ukusebenzisa izimpande zabo zase-Limpopo ukuze baphumelele emhlabeni ogcwele ithalente. Basagqama namanje. Okokugcina ohambweni lwami, ukubona ubuciko obusha obufakwe amaciko asemaphandleni ase-Limpopo avela e-Elim e-Nirox Sculpture Park adume umhlaba wonke. Leyo nto ngeyase-Limpopo.

Izihloko zakamuva