Abantu base-Limpopo badidekile ngokubulawa kwezingane ezintathu

Moyahabo Mabeba

Isigodi sase-Phooko ngase-Dennilton e-Sekhukhune sithukile kulandela ukutholakala ngesihluku kwezidumbu zezingane ezintathu ezaduka ngomhla zingama-30 kuNcwaba.

Amalungu omphakathi manje athungatha umngani kaKatlego Sibande oneminyaka eyi-15 osolwa ngokubulala lezi zingane ezintathu waziphonsa emfuleni.

Ngesikhathi izelamani zakwaMgomane, uNonjabulo oneminyaka eyisishiyagalolunye nomfowabo omncane uThemba oneminyaka eyisishiyagalombili kanye nomakhelwane wabo uSibande bengabuyi esikoleni, amalungu omphakathi ebetatazela.

Amalungu omphakathi aqale athungatha izingane ezilahlekile ezintabeni eziseduze.

NgoLwesibili izidumbu zezingane ezintathu zitholakale zintanta emfuleni i-Mohlabetse emaphethelweni alesi sigodi.

Batholwe ngabelusi abazise umphakathi.

Bebesagqoke imifaniswano yabo yesikole.

Ukushona kungalindelekile kwalezi zelamani ezimbili kufake umndeni enkingeni njengoba ungenayo imali yokubangcwaba.

UWilliam Mgomane, ongubaba kaNonjabulo noThemba uthi useneminyaka engaphezu kwemithathu engasebenzi.

“Lesi yisikhathi esinzima impela empilweni yami. Angikaze ngicabange ukuthi lokhu kungenzeka kimi. Izingane zami zishonile futhi angikwazi ukuzingcwaba ngendlela efanele. Angiyazi imbangela yokushona kwabo futhi angazi ukuthi yini elandelayo. Bebewukuphela kwezingane ebenginazo nomkami. Manje sebehambile futhi ngeke besabuya,” kusho uWilliam.

UMnu Mandla Mabona, ongumholi womphakathi uthe ngesikhathi befika kumsolwa bezombuza imibuzo ubalekile.

“Sisola ukuthi lo mlisa kungenzeka abe yimbangela yokuthunjwa. Besimazi njengesoka likaKatlego. Ubebonakala njengomuntu ongathembekile obengafuni ukuzihlanganisa nabantu bendawo. Okwamanje, sisamfuna. Siyethemba ukuthi amaphoyisa azomthola ukuze asitshele ukuthi kwenzakaleni”.

UBrigadier Motlafela Mojapelo, okhulumela amaphoyisa ase-Limpopo uthe bavule idokodo lecala lokubulala njengoba kusaqhubeka uphenyo.

Izihloko zakamuva