Abangenamakhaya baphoqeleka ukwenza ucansi ehlathini 

Lubhalwe nguKarabo Rammutla

Iqeqebana lezakhamizi ezasala dengwane seliphenduke isicefe emphakathini omusha abathuthelwa kuwo – ngenxa yokuthi benza ucansi emahlathini endawo.

Laba bantu baxoshwa emakhaya baphoqeleka ukuthi bashiye amakhaya abo ngesikhathi izikhukhula zicekela phansi imijondolo yabo e-Eerstefabriek e-Mamelodi eminyakeni emine edlule. Bathuthelwa ehholo lomphakathi lase-Nellmapius.

Yize kunezindawo zokuhlala ezahlukene zabesilisa nabesifazane izithandani seziphendukele ezenzweni zocansi emahlathini angaphandle kwehholo.

Yize izakhamizi ezathuthelwa kule ndawo zithi akukho ezingakwenza, izakhamizi zase-Nellmapius ezithukuthele zithi izingane zibona izinto ezingafanele.

Ihholo lomphakathi bekufanele libe into yesikhashana ngesikhathi umasipala wase-Tshwane wenza izixazululo zezindlu eziwunomphela. Kodwa izakhamizi ziphelelwe ithemba futhi manje sezibheka ihholo njengendawo yazo yokuhlala unomphela.

“Ngingowesifazane oshadile nganginekhaya,” kusho uNikiwe Skhosana. “Manje ukuze ngenze ucansi nomyeni wami kufanele ngiqashe umjondolo emijondolo eseduze. Abanye abantu abakwazi ukuyikhokhela ngakho baya ehlathini.”

Uthe uhulumeni ubaphuce isithunzi sabo.

“Akekho osihloniphayo lapha futhi kungenxa kahulumeni ongenandaba.”

Isakhamuzi sakule ndawo uSibongile Kekana ucele ukuthi laba bantu basuswe ngokushesha ehholo.

“Asisakwazi ukusebenzisa ihholo futhi manje benza ucansi ngemuva kwamagceke ethu. Izingane zethu zibona izinto ezenziwa abantu abadala,” esho.

Uthe ucabanga ukuthi laba bantu  basebenzisa lesi senzo njengetulo lokusheshisa ukufuduka kwabo.

“Abanye babo banawo amandla okuqasha imijondolo kodwa ngenxa yokuthi bafuna izindlu abazohlala kuzo unomphela bakhetha ukuhlala ehholo ukuze uhulumeni abatholele izindlu ngokushesha,” esho.

“Kodwa abakukhohlwayo ukuthi uhulumeni akanandaba. Labo bantu bayinkinga yethu manje.”

Esitatimendeni esihlanganyelwe sikamasipala wase-Tshwane kanye noMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu eGoli sithe umphakathi kumele ubekezele njengoba umasipala usebenzela ukusiza labo abakhahlanyezwe izikhukhula.

Umnyango ubalule izinkinga obhekane nazo ohlelweni lokufuduka okuhlanganisa ukutholakala komhlaba ofanelekile, izinkinga zezimali, ukufudukela kwabantu emadolobheni ngokushesha, ukuthathwa ngenkani komhlaba okuqhubekayo kanye nokuxoxisana nemiphakathi enezinkinga.

Bathe kunemizamo eyenziwayo ukusheshisa lolu hlelo nokuhlinzeka ngemali eyengeziwe.

Esithombeni esingenhla: Izakhamuzi zase-Nellmapius zithi izakhamizi ezathuthelwa ehholo kumele zisuswe ngokushesha

Umthombo wesithombe: Karabo Rammutla

Izihloko zakamuva