Abamatekisi bakhathazekile ngokunyuka kwentengo kaphethiloli

Celani Sikhakhane

Imboni yamatekisi KwaZulu-Natal ithi kunzima ukuqhubeka nebhizinisi njengoba intengo kaphethiloli ephezulu ikhuphukile ngoLwesithathu.

Abanye abanikazi bamatekisi bathi sebecabanga ngisho nokuthatha amatekisi abo bawabuyisele ezindaweni ezidayisayo njengoba uphethiloli udala ukuthi kube nzima ukuqhubeka nomsebenzi.

Inani linyuke lafinyelela ku-R25 ilitha okuwukwenyuka kukaphethiloli okuphakeme kunakho konke.

UMkhulu Masondo weNhlangano yamatekisi i-Klip River eMnambithi utshele i-Scrolla.Africa ukuthi amanani anyuke ngisho nasezintweni zezimoto ezifana namathayi.

“Sijwayele ukuyinyusa kanye ngonyaka imali yamatekisi kodwa kulokhu sibhekene nento esingakaze siyibone emlandweni womsebenzi wethu,” esho.

“Kulokhu sixoxisana namakhasimende ethu ngalolu daba esibhekene nalo ukuze sivumelane ngokunyuswa kwemali. Iqiniso lithi asisayenzi inzuzo ngenxa yalokhu kunyuka kukaphethiloli okungajwayelekile.”

Idolobha laseNquthu livele lama ukusebenza ngemuva kwesiphakamiso sokuthi imali yokugibela amatekisi inyuswe ngo-R2. Umphakathi ungene emigwaqeni wavimba wonke amatekisi, okuphazamise umnotho njengezitolo namabhange.

E-KZN sishubile isicelo sokuthi uhulumeni wesifundazwe abeke eceleni imali yokuxhasa imiphakathi yasemakhaya ehlezi idonsa kanzima uma intengo kaphethiloli inyuka.

Ilungu lesiShayamthetho KwaZulu-Natal u-Otto Kunene uthe imiphakathi yasemakhaya nosomabhizinisi bahlezi behlupheka kakhulu kanti kulokhu kudingeka ukungenelela kukahulumeni.

Uthe uma ingekho imali yokuxhasa uhulumeni kumele akhe ubudlelwano nezinhlaka ezithintekayo ezifana nosomabhizinisi, izwe lonke kanye namazwe angaphandle.

Izinyathelo ezifana nokuxoxisana namabhizinisi ahlelekile ukuze kubhekwe ukunqanyulwa kwentengo yezidingongqangi zingasiza kakhulu abathengi asebedonsa kanzima ngenxa yokumba eqolo kukaphethiloli,” kusho uKunene.

NgoLwesibili, uNgqongqoshe wezeziMali uMnu Enoch Godongwana uthe uhulumeni ubheke ukwelula ukwehliswa kwentengo kaphethiloli ukuze kwehliswe umthwalo emiphakathini, ikakhulukazi empofu.

Izihloko zakamuva