Abalimi base-Zim banxusa uhulumeni abasize ngomanyolo 

Lubhalwe nguDalphine Tagwireyi

Bakhathazekile abalimi base-Zimbabwe ngokushoda kukamanyolo njengoba kuqala isomiso esinzima ezweni labo. 

Abalimi bathi bakhathazekile ngoba isomiso siphazamisa izitshalo zabo nokuvuna. Kanti indawo okuyiyo kuphela ekhiqiza umanyolo ibhekene nenkinga yokukhiqiza.

Ngesikhathi i-Scrolla.Africa sikhuluma nomlimi wommbila uMnumzana Gift Machando odabuka e-Chirumanzu, e-Midlands uthe wesaba ukuthi ummbila wakhe uzophazamiseka njengoba kunokushoda kukamanyolo emakethe.

“Kumanje sibhekene nengwadla yokulahlekelwa izitshalo  ezingaphezu kwamahektha ayishumi ngenxa yokushoda kukamanyolo futhi lokho kudala ukunyuka kwamanani.”

“Njengabalimi basemaphandleni asikwazi ukukhokhela intengo kamanyolo okhona njengamanje, sicela uhulumeni ukuthi asisize ngoba isimo sibi kakhulu.

Cishe ingxenye yezakhamuzi zase-Zimbabwe ezingu-15.6million ziphila impilo yobumpofu ngokusho kwenhlangano yamazwe ngamazwe, i-CARE. Ukushoda kokudla kuya ngokuba nzima futhi bangaphezu kuka-5.8 million abantu abathintekayo. 

Kodwa akusona isomiso kuphela esiphazamisa abalimi. UCleopatra Chipere umlimi oziphilisayo we-Karoi e-Mashonaland West, uthe ukuna kwezulu kuphazamisa izitshalo zabo eziphenduka zibe phuzi  ngenxa yokuthi abanawo umanyolo.

“Sicela uhulumeni ukuthi asisize ngomanyolo esebenzisa izinhlelo zikaMengameli ukuze sikwazi ukuvikela izitshalo zethu.”

Umanyolo njengamanje ungu-R1,020 ($60) isaka ngalinye lika-50 kg, okwenza isimo sibe nzima kubalimi abaningi basemakhaya. I-Sable Chemicals iyehluleka ukuhlangabezana nesidingo ngenxa yezinkinga zokukhiqiza.

UNgqongqoshe wezoMhlaba nezoLimo, u-Anxious Masuka uthe uhulumeni uzobasiza ngomanyolo futhi balindele ukulethwa kwawo ezinsukwini ezinhlanu.

“Silindele amathani kamanyolo angaphezu kuka-75 000 njengoba sesithole amathani angaphezu kuka-40 000 metric futhi kudingeka siphuthume nomunye  umanyolo.”

Ingcweti kwezokulima uMary Mudumi uthe abalimi kumele bathole indlela entsha ukuze balondoloze izitshalo uma kushoda umanyolo we-ammonium nitrate.

Isithombe esingenhla: Umlimi ensimini yommbila enezitshalo ezibunile

Umthombo wesithombe: Maltida Moyo

Izihloko zakamuva