Abalimi base-Limpopo bahlasela abasebenzi besifazane abebebhikishela amaholo amancane

Moyahabo Mabeba

Owesifazane uthi udutshulwe ngenhlamvu yenjoloba kanti omunye ushayiswe yimoto, ngenkathi umbhikisho obuhlelwe ngabasebenzi besifazane emapulazini ase-Sekhukhune uqubuka uba nodlame.

Ababhikishi bahlangane kuleli sonto bezobonisana ngamaholo amancane namanye amalungelo abasebenzi basemapulazini azungeze i-Marble Hall ne-Groblersdal. Kodwa-ke, ukungqubuzana phakathi kwabo nabaqashi babo kuholele ekudubulaneni.

UFrancina Maluleke kusale kancane ukuthi alahlekelwe yiso lakhe langakwesokudla ngesikhathi inhlamvu yenjoloba ishaya esiphongweni sakhe, ngenkathi uPortia Mokgabudi eshayiswa yiveni le-4×4, okusolwa ukuthi beliqhutshwa ngomunye wabalimi.

Phakathi kwezimfuno zababhikishi bekukhona umholo ophansi wemali eyizi-R4,200 ngenyanga, ukuthi imiholo yabo ikhokhwe emabhange abo, nokuthi babhaliswe emnyangweni wezabasebenzi kanye nokuthola isinxephezelo ngokulimala emsebenzini.

UFrancina, owenza umsebenzi wokuvuna nokupakisha amawolintshi, uthe lokhu kulimala kumshiye enekhanda elibuhlungu futhi engaboni kahle.

“Bengingemuva phakathi kweqembu eliningi lababhikishi ngesikhathi ngizwa ukuqhuma kwesibhamu. Kube nesiphithiphithi ngesikhathi sigijimela ezindaweni ezahlukene,” echaza.

“Ngokuphazima kweso, inhlamvu yenjoloba yahlala ngenhla nje kweso lami futhi konke kwaba mnyama. Angikwazanga ukugijima kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwafika i-ambulensi yangithatha yangiyisa esibhedlela i-Groblersdal lapho engilashwe khona. Ngisezinhlungwini futhi ngizabalazela ukubona kahle”.

UFrancina uvule icala lokuzama ukubulala esiteshini samaphoyisa i-Marble Hall kanti uphenyo luyaqhubeka.

UPortia uthe ubesondela ngasesangweni lomqashi wakhe ngesikhathi kuqhamuka imoto ehamba ngesivinini esikhulu.

Utshele i-Scrolla.Africa ukuthi uzame ukugijima kodwa ubese ephelelwe yisikhathi.

“Ingishayise emlenzeni futhi umshayeli usuke ngesivinini”.

UNando Molapo uthe abalimi babaphatha ngendlela eyehlisa isithunzi.

“Bayasithuka futhi basikhahlela ngemuva kanti uma sikhononda, bathi asihambe siyosebenzela uMandela,” kusho uNando.

Ababhikishi bathi bakhokhelwa imali encane kuneholo elifanelekile.

USydney Bebeile, omele abasebenzi, uthe abanye “abaqashi abakaze bazihluphe ngokusibhalisa emnyangweni wezabasebenzi. Labo asebethathe umhlalaphansi bahamba bengenalutho”.

Izihloko zakamuva