AbakwaToyota bahoxise zonke izikhangiso zama-Olimpiki ase-Tokyo kumabonakude

Dylan Bettencourt

Abakwa-Toyota Motor Corporation basuse yonke imikhangiso yabo kumabonakude ehlobene nama-Olimpiki e-Japan kanti umphathi we-Toyota u-Akio Toyoda ngeke abe khona emcimbini wokuvula mhla zingama-23 kuNtulikazi.

“Imidlalo yama-Olimpiki iba ngumcimbi ongakatholi ukuqondwa ngumphakathi,” kusho isikhulu sezobudlelwano nomphakathi kwa-Toyota.

Imibiko eminingi ikhombisa ukuthi abakwa-Toyota baziqhelelanisa nale midlalo ngethemba lokuthi ngeke ilimaze isithunzi sabo njengomkhiqizo.

Ama-Olimpiki ase-Tokyo asehlelwe kabusha abengundabamloyeni emasontweni edlule, njengoba ingxenye enkulu yomphakathi e-Japan ithi le midlalo akufanele iqhubeke ngoba isibalo sabahaqwa igciwane elisha lokhuvuthe i-Delta variant siqhubeka nokukhuphuka ezweni lonke.

I-Tokyo ibekwe kwizinga lesine lomvalelo ngemuva kokunyuka kwesibalo sabahaqwa igciwane. Lokhu sekuholele ekutheni izakhamizi eziningi zithi le midlalo akumele iqhubeke ngoba ibeka izimpilo zabantu abaningi engcupheni.

Bangaphezu kwama-25 abasubathi ababikwe ukuthi banegciwane lokhuvuthe njengoba ‘uhulumeni’ ozungeze isigodi sama-Olimpiki ehluleka ukugcina leli gciwane linqandiwe. Abadlali ababili bebhola baseNingizimu Afrika bebephakathi kohlu lwabantu abatholakale benegciwane.

Isibalo esikhishwe ngu-Asahi sibike ukuthi amaphesenti angama-68 wabaphendulile bathe babona sengathi abahleli bama-Olimpiki abakwazanga ukulawula ukuqubuka kokhuvethe, kwathi amaphesenti angama-55 wathi le midlalo akufanele iqhubeke njengoba bekuhleliwe.

Ukuhoxa kwabakwa-Toyota kuyishwa elikhulu kuma-Olimpiki ase-Tokyo, kodwa njengoba lo mcimbi sekusele izinsuku ezine nje kuphela ukuthi uqale kubukeka sengathi kungenzeka ukuthi le midlalo ingaqhubeki njengoba bekuhleliwe. Le midlalo kulindeleke iqale mhla zingama-23 kuNtulikazi iqhubeke kuze kube umhla zi-8 kuNcwaba.

Umthombo wesithombe: @EntertainmentTonight

Izihloko zakamuva