Abakuleli kumele babumbane ukuze babungaze oLwamalungelo Abantu

Zukile Majova

Uma thina njengabantu baseNingizimu Afrika sineqiniso, asazi ngempela ukuthi kufanele senzeni ngoSuku Lwamalungelo Abantu.

Isimo kufanele kube esokubuyisana kodwa ezikhathini eziningi imigubho yoSuku Lwamalungelo Abantu iphinde iveze ukucwasana ngokobuhlanga.

Amafilimu amelene nobandlululo afana neSarafina avezwa komabonakude ukuzosikhumbuza ukuthi singabathathi abantu abamhlophe njengabangani, amalungu omndeni kanye nozakwethu esibathandayo.

Unyaka nonyaka umuntu ukhunjuzwa ukuthi bonke abamhlophe, bangabantu ababi.

Amaqembu ezepolitiki abamnyama athumela umyalezo ofanayo wokuthi; abamhlophe bantshontshe umhlaba wethu futhi abantu abaningi abamnyama bampofu kakhulu ngoba abamhlophe baphethe umhlaba.

Uma kuwukuthi kubantu abamnyama uSuku Lwamalungelo Abantu lumayelana nokuzilela abantu abangu-69 abashona ngesikhathi amaphoyisa ombuso wobandlululo evulela ngenhlamvu kubabhikishi e-Sharpeville ngo-1960, kufanele lolu suku lube yini kwabamhlophe?

Kufanele balugubhe kanjani lolu suku? Kufanele bagobise amakhanda abo iminyaka ngeminyaka ngenxa yezono zobaba babo?

Kuthiwani ngamagalelo enziwa ngabantu abamhlophe baseNingizimu Afrika nsuku zonke ekuthuthukiseni iNingizimu Afrika entsha sonke esingaziqhenya ngayo?

Konke lokhu kuhilizisana kungenxa yokuthi sehlulekile ukwenza ubuntu obuhlanganisa abamnyama nabamhlophe ngaphansi kwefulegi elilodwa kanye neculo lesizwe elilodwa ukuze kwakhiwe umbono ka-Archbishop Desmond Tutu we-Rainbow Nation of God.

Ngesikhathi amaBhokobhoko ewina iNdebe yoMhlaba yoMbhoxo ngo-2019 ngoSiya Kolisi engukaputeni, abanye osopolitiki bazama ukukholisa isizwe ukuthi ukuwina kwe-Boks kuwukuwina kwabamhlophe ngoba umbhoxo wumdlalo wabamhlophe.

Bashaya phansi kwashunqa uthuli ngoba umyalezo kaNelson Mandela wobumbano ngezemidlalo wafinyelela ezinhlizweni zethu futhi wahlala lapho.

Yebo, imigubho yalo nyaka yoSuku Lwamalungelo Abantu iza ngesikhathi lapho esilahlekelwe khona ngabantu abaningi ngenxa yobhubhane lwe-Covid-19 – kanti ngakolunye uhlangothi abantu abangaphezu kwezigidi ezimbili ababenemisebenzi bajoyine inani elikhulayo labangasebenzi.

Futhi manje njengoba izindleko zikaphethiloli zikhuphuka kanye nentengo yokudla ikhuphuka, abantu abaningi baseNingizimu Afrika bazocabanga ukuthi akukho okuzogujwa kulo nyaka.

Kimina ngibungaza iqiniso lokuthi isiqinisekiso soMthethosisekelo sokufinyelela ekunakekelweni okuphoqelekile kwezempilo saba yiqiniso kulo nyaka odlule, njengoba uhulumeni wazama ukugoma u-70% wabantu ukuze bavikeleke kulolu bhubhane.

Asizange sifinyelele kulokhu obekuhlosiwe – ikakhulukazi ngenxa yokungabaza ukugoma kanye nokugxeka umgomo okusabalalayo – kodwa uhulumeni ukwazile ukuqinisekisa ukuthi bonke abantu baseNingizimu Afrika bathola uhlobo oluthile lokunakekelwa kwezempilo.

Futhi lokho kimi kuyisinyathelo esiqonde endleleni efanele.

Izihloko zakamuva