Abakhubazekile bafuna kubuyiswe ihhovisi lakwaSassa eKhayelitsha

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

NgoLwesibili abantu abaphila nokukhubazeka elokishini laseKhayelitsha, eKapa babhikishe ngaphandle koMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi (DSD) befuna kubuyiswe ihhovisi le-South African Social Security Agency (Sassa) kule ndawo.

Bacule badansa belinde imenenja ukuthi izokwamukela incwadi yabo yezikhalo.

USibongiseni Faku we-Freedom to the Forgotten uthe ngesikhathi amahhovisi akwa-Sassa ayesemagcekeni oMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi ethuthelwa eKuyasa nyakenye babecabanga ukuthi okwesikhashana ngoba kulungiswa indawo.

“Kodwa sabona i-Social Development ibuya amahhovisi akwa-Sassa engasekho,” kusho uFaku.

“Size lapha ukuzokhombisa intukuthelo yethu. Sezwa ngamahemuhemu ukuthi i-Social Development ayiwafuni amahhovisi akwa-Sassa emagcekeni abo. Sikhona lapha ukuze sibatshele ukuthi sifuna amahhovisi abuyiselwe emagcekeni.”

UFaku uthe amahhovisi akwa-Sassa eKuyasa kumele ahlale ekhona. Kodwa-ke, sidinga elinye igatsha lakwa-Sassa [eKhayelitsha]. Ihhovisi eliseKuyasa likude kakhulu kwabanye abantu.

“Ngesikhathi abakwa-Sassa besasebenza ezindlini zokuthuthukiswa komphakathi, abantu babekwazi ukuya esiteshini samaphoyisa kanti nezitolo ze-internet ziseduze. Manje sekumele sisebenzise imali esingenayo.”

Okhulumela i-DSD e-Western Cape, uMonique Mortlock-Malgas uthe amahhovisi akwa-Sassa awasakwazi ukuba eKhayelitsha ngenxa yokungabi bikho kwamahhovisi, nokuyinto ekhinyabeza ikhono labasebenzi be-DSD lokunikeza izinsiza ngendlela efanele.

Okhulumela abakwa-Sassa e-Western Cape, uMnuz Shivan Wahab uthe le nhlangano iqale yafakwa ezinhlelweni zokulungiswa kwendawo yokuhlala noMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu wesifundazwe lapho ababebambe khona iqhaza emihlanganweni yohlelo.

“Ukuxhumana kwakamuva nge-imeyili … kuveze ukuthi indawo yokufaka amahhovisi akwa-Sassa ayisatholakali ngenxa yokushoda kwendawo,” kusho uWahab.

Khonamanjalo, abakwa-Sassa sebesebenzise uhlelo lokulawula nokuqashwa kolayini ukuze kuvinjwe amakhasimende ukuthi alale ezindaweni okuxhunyanwa kuzona.

Esithombeni esingenhla: Abantu abaphila nokukhubazeka babhikishe ngaphandle kwebhilidi loMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva