Abaholi be-ANC eKZN bachitha eyokusebenza neMK ebumnyameni

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UNkk Nomagugu maSimelane-Mngadi noMnuz Sipho Hlomuka bathe abayazi bona leyo nto ngoba elabo ivoti alifihliwe.

“Amanga aluhlazake lawo ngoba mina elami ivoti liyaziwa ukuthi alisiyona imfihlo. Ngivota noKhongolose,” kusho uMaSimelane-Mngadi.

UHlomuka naye uvele wathi “iqhamukaphi leyo nto?”

“Uyithathaphi leyo nto? Uwenake owaziyo nabangani bakho,” kusho uHlomuka.

I-Scrolla.Afrika sihabule ukuthi uHlomuka nomaSimelane-Mngadi baqashwe ngelokhozi ngoba izinsolo ezibhekiswe kubo seziseLuthuli House ekomkhulu likaKhongolose.

Imithombo ithe sebegadwe izinhloli ngabakwenzayo.

Ngakolunye uhlangothi, i-MK uma sekuvotelwa uSomlomo yakhalaza ibalisa ngokuthi amalungu kaKhongolose nawe-DA ne-IFP ne-NFP akhombisana ukuthi avote kanjani.

UMnuz Marvin Dirks woMkhonto weSizwe Party ugcine esecela uMengameli wamaJaji KwaZulu-Natal uNkk Portia Poyo-Dlwathi ukuba akhiphe umyalelo wokuba kucishwe omakhalekhukhwini namakhamera ukuze kungabibikho ozoshutha ivoti lakhe.

I-MK ibiphakamise uDirks kwesikaSomlomo kwathi i-DA ne-IFP baphakathimisa uNkk Nontembeko Boyce we-ANC.

UDirks igama lakhe lesekelwe uNksz Hlobisile Dlamini weMK nongudadewabo omncane kaDkt Nkosazana maDlamini-Zuma.

UDkt Andile Biyela we-IFP uxwayise uMengameli wamaJaji ngokuthi uma evumela izandla zabafuna ukubeka imibono kuzokonakala ekubeni sekuvele kuqaliwe kuvotwa.

Izihloko zakamuva