Abahlinzeki bemishwalense balahlekelwe yizigidi bedlala abakhwabanisi

Dylan Bettencourt

Abahlinzeki bemshwalense bakhokha izigidi ezi-587 ezigebengwini ngowezi-2020, ezaqala ukuqola imali ezingozini ezingekho baqambe amanga baphinde bathenge izidumbu emakhazeni ngemali eshisiwe ukuze bathole inkokhelo yamali enkulu.

Inhlangano yokonga nokutshala kwezimali yaseNingizimu Afrika (Asisa) imemezele kulelisonto ukuthi umshwalense ujwayele ukuba nezicelo zabantu abaningi zobugebengu ababalelwa kumaphesenti ayi-12 ngowezi-2020 uma kuqhathaniswa ngowezi-2019. 

 Izinkampani ezihlinzeka ngomushwalense wokungcwaba zibhekene nenkinga yokuqolwa ngabakhwabanisi, ababalelwa kwizi-2,282 kuyela kwizi-3,186 abafaka isicelo kumasigcwabisane.

I-Asisa ephethe imishwalense ithe lokhu kwenzeka ngowezi-2019 lapho abantu abayizi-2,837 bafaka isicela ngokungemthetho.

Okunye ukukhohlakala ababekwenza ukuthenga izidumbu endaweni yasemakhazeni. Ngemuva kwalokho bafake isicelo somshwalense abawuthathe noma abaqale ukuwukhokhela ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.

I-Asisa ithe laba abayizigebengu bakwazi ukusebenzisa kakhulu labantu abanenkinga yezidakamizwa.

Kwelinye lamacala lo oyisigebengu wazama ukubulala oyedwa odla izidakamizwa ukuze azofaka isicelo somshwalense ngomzimba wakhe, kodwa akaphumelelanga ngoba wabaleka.

UMegan Governder okwikomidi le-Asisa Forensic uthe umasingcwabisane uhlezi uzodlala amaqola nabakhohlisi.

“Njengoba amapholisi emishwalense engalwenzi ulibofuzo kwisidumbu noma okwenze umuntu adlule emhlabeni, amapholisi enzelwa egameni lokuba ayashesha ukukhipha imali ngaphambi kokubheka ukuthi uyilunga lomndeni yini lo oshonile, izigebengu nabakhohlisi bahlezi bezama inhlanhla ngalokho” kusho uGovender.

Akusithusi ukuthi inani labantu abafaka izicelo ezingekho emthethweni linyukile, uGovender uphinde wathi njengoba isibalo se-Covid-19 sinyukile kanjalo nesibalo sabantu abadlulile emhlabeni sinyukile. Ukuqubuka kwe-Covid-19 kuwise kakhulu umnotho kwenza nabantu baqala ubugebengu.

I-Asisa ithe ezinye zezindawo zemishwalense zihlezi zidlala abakhohlisi ababefaka izicelo ezingekho emthethweni ngonyaka odlule. Abakhohlisi ababalelwa kumakhulu bathola imali ngokuthi benze engathi bakhubazekile nokuba baqambe amanga ngezingozi ezingekho.

IKwaZulu-Natali inesibalo esiphezulu samacala okufaka izicelo zomshwalense kulandele i-Eastern Cape.

Umthombo wesithombe: @NewYorkPost

Izihloko zakamuva