Abahlali base-Limpopo babusiswe ngenqwaba yezinkukhu eziphilayo

Elmon Tshikhudo

Abahlali base-Vhembe e-Limpopo babusiswe kabili kulo nyaka.

Ngenyanga edlule abahlali bathola izikhonyane ezazigcwele sonke isifunda, abazivuna baze benza ngisho namarandi ambalwa ngokudayisa lezi khonyane.

Kuleli sonto kube nemana eningi evela ezulwini ngesikhathi abahlali base-Dididi ngaphandle kwase-Thohoyandou e-Limpopo bevuke kugcwele amakhulu ezinkukhu zizulazula ezihlahleni.

Ngemuva kokusabalala kwezindaba zezinkukhu, isigodi siphenduke umkhosi ngenyama egcwele yonke indawo.

Izinkukhu zingama-broilers nezingamaqeqeba.

Abahlali babonakale bezama ukubamba izinkukhu eziningi.

Umhlali wakulendawo okhethe ukungadalulwa uthe izinkukhu zifana noKhisimusi kubo.

“Siwumphakathi ohlupheka kakhulu nenyama yinto ebizayo kuningi lethu.

“Ngesikhathi ngizwa ukuthi kunezinkukhu ehlathini ngagijimela khona nezingane zami sakwazi ukuthola eziyi-15,” kusho yena.

Ukuwa komoya bekungeyona nje izindaba ezinhle kubahlali kuphela, kodwa nakwabesilisa ababambe iqhaza embonini yokwakha izitini edamini i-Nandoni.

USamson Ndaba nabanye abenza izitini zobumba ezidayiswa endaweni lapho izinkukhu zitholakale khona bathe bajabule kakhulu ngokuthola inyama engaka.

“Kudala sisebenza lapha futhi akukaze kwenzeke lutho lwalolu hlobo. Siyazitika ngenyama,” esho.

UNdaba ubengomunye wabokuqala ukubona izinkukhu kanti ngokuhlanganyela nabangani bakwazile ukubamba izinkukhu ezingaphezu kwama-25.

“Angikaze ngiyidle inyama engaka futhi isifiso sami ukuthi ziqhubeke nokuvela lezi nkukhu,” kusho yena.

Uthe bazibeka engcupheni yezingwenya ukuze babambe izinhlanzi edamini elikhulu futhi izinkukhu zamahhala zifike njengosizo.

Umholi wendabuko wendawo uLyborn Azwitamisi Mbubana uthe umphakathi usashaqekile.

“Kusukela ngoMsombuluko sithole imibiko yezinkukhu kule ndawo futhi siphenya ukuthi lezi zinkukhu ziqhamuka kuphi,” kusho yena.

Izihloko zakamuva