Abahlali base-Khartoum bayabaleka uma bebona amasosha agqoke imifaniswano

Ahmed Badawi

Uma use-Khartoum, uyabaleka. Ubaleka ngoba bonke omakhelwane bakho bayabaleka.

“I-Khartoum” yakhiwe amadolobha amathathu – okuyi-Khartoum ngokwayo, i-Bahari kanye ne-Omdurman, ehlukaniswe umfula obizwa ngokuthi i-Nile. Laba ababalekayo baqhamuka kulamadolobha amathathu.

NgoMsombuluko ekuseni savuka sezwa izindaba zokuthi kunokuketulwa kwamasosha. UJenene u-Abdel Fattah al-Burhan uketule uhulumeni wase-Abdalla Hamdok.

Manje ukubaleka, ukumemeza nokudubula sekugcwele yonke indawo. Kodwa akulona ibutho elisemgwaqeni elidubulayo, kudubula “abe-walad al-Gharb”,  abaphuma eNtshonalanga,  e-Due-Durfur e-Western Sudan “abagcina ukuhleleka” egameni lamasosha abo abizwa ngokuthi, i-Rapid Support Forces (RSF).

Ekhaya “labo”, eliseNtshonalanga, kudala babaziwa ngokuthi “ngama-Janjaweed”, ababulali ababegibela amahhashi. Lapha behla emahhashini abo, bagqoke umfaniswano bese bagibele izimoto ezintsha sha zezikhali zase-Emirati.

Kodwa basabulala futhi ibutho likhetha ukuzisebenzisa lona ukwenza umsebenzi ongcolile. AbaseNtshonalanga abawathandi ama-Arabs esigodini sase-Nile futhi nathi asibathandi abaseNtshonalanga.

Eminyakeni emithathu edlule, ngenkathi uguquko luketula u-Omar al-Bashir, abaseNtshonalanga babulala amakhulu ababhikishi, abangani bethu kanye nomakhelwane.

Manje sebebuyele kulokho, bazama ukubuyisa iqembu lezigelekeqe likaBashir. Kodwa ezinhliziyweni zenu, niyazi ukuthi abanandaba no-Bashir noma ama-Islamist, banendaba nokudla, i-dope kanye nemali.

Mhlawumbe futhi banendaba nokuphinde balawule i-Darfur uma sebebuyela ekhaya.

Kodwa okwamanje bafuna ukulawula futhi bavimbe ukuthi kungaxoshwa amadoda agqoke umfaniswano. Izibhamu zabo zimayelana nalokhu.

Ngakho-ke ubaleka othulini ngoba uyazi ukuthi ngeke babe nokungabaza ngokukudubula. Futhi liyashisa nelanga lasemini.

Izihloko zakamuva