Abahlali base-Braamfischerville bahlangene ukulwa nobugebengu

Everson Luhanga

Kwaqala ngomSamariya olungileyo oyedwa. Manje, cishe abesilisa nabesifazane abangama-20 baqoqene ndawonye futhi balwa nobugebengu e-Braamfischerville e-Soweto.

Nsuku zonke, abaqaphi bayalinda belungele ukuthola imibiko yezenzo zobugebengu emigwaqeni edumile yaselokishini lase-Soweto.

Babikelwe imibiko yamacala abucayi njengokubulala, ukudlwengula, ukubamba inkunzi kuhlonyiwe ngisho nokuhlaselwa kwabanikazi bezitolo abangaphandle.

Ngisho nabanikazi bezitolo bahlanganyele nabaqaphi, bahlinzeka ngemali yokuthenga amajakhethi ama-reflector angama-20, izifonyo eziyi-15, namathoshi ayisikhombisa asetshenziselwa ukusiza ukuqapha ebusuku endaweni yase-Braamfischerville block.

Umholi waleli qembu nesikhulu sezokuPhepha koMphakathi, uJoel Mabaso, uthe ikhaya lakhe seliphenduke indawo lapho abantu befika ngisho nasebusuku bezobika ubugebengu.

“Abanye beza kimi begcwele igazi. Abesifazane abadlwenguliwe bangqongqoza emnyango wami ukuze baphelezelwe baye esiteshini samaphoyisa,” kusho uMabaso.

“Bekungelula kimi ngedwa ngakho-ke ngibize abantu, ikakhulukazi abesilisa abaqhamuke nezinhlelo zokugada ezitaladini.”

UMabaso, owaziwa ngelikaMjay, uthe amalungu eqembu awanayo indlela yokuhlinzeka ngezinsiza zawo, futhi acela iminikelo kwamanye amalungu omphakathi.

“Sibusiswe ngokuthi abafowethu abaphethe ama-spaza shop banikele ngemali esisizile ukuthenga ama-reflector,” esho.

UMabaso uthe leli qembu lidinga amajakhethi namabhuzu afudumele njengoba imisebenzi yabo eminingi yenzeka ebusuku lapho izigebengu zihlasela izisulu zazo.

“Sicela amaphoyisa, umphakathi, ezokuphepha nakwezinye izingalo zikahulumeni zingenelele  ukuze asisize.”

Uthe umphakathi wase-Braamfischerville ubhekene negciwane lokhuvuthe, kodwa futhi ulwa nolunye ubhubhane oluyingozi: ubugebengu.

UHlengiwe Ngcobo uthe umndeni wakhe waba izisulu zobugebengu, ngesikhathi izigebengu – ezazidume njengeqembu le-CV – zintshontsha umabonakude wabo.

Lezi zigebengu zakwazi ukugqekeza ngoba zakhohlisa umndeni ukuthi uyophrinta ama-CV ngesithembiso esingesona sokuthola umsebenzi (isixhumanisi sendaba yethu neqembu le-CV).

“Ngifuna ukuba yingxenye yeqembu elilwa nalezi zigebengu” kusho uHlengiwe.

“Isiteshi samaphoyisa e-Dobsonville sikude. Sidinga isiteshi samaphoyisa endaweni yangakithi” kusho uKarabo Liwarawara.

“Sidinga abeluleki abaqeqeshiwe ukusiza umphakathi ngezigameko eziningi ababhekana nazo nsuku zonke.”

Izihloko zakamuva