Abagibeli bezithuthu e-Uganda banikeza abashayeli ucansi uma bengenayo imali yokugibela

Arthur Greene

Ucwaningo lwakamuva luveze izinga eliphezulu lezenzo zocansi phakathi kwabagibeli nabashayeli bamatekisi ezithuthuthu zase-Uganda, okusabisa ngokunciphisa impi yezwe yokulwa negciwane lesandulela ngculazi. 

Kubikwa ukuthi yinto ejwayelekile ukuthi abashayeli “be-boda boda” bathole ucansi kumakhasimende angakwazi ukukhokhela imali yetekisi.

Ngokwenhlolovo eyenziwe yi-Makerere University College of Education and External Studies (CEES):

Okungenani u-12% wesampula labashayeli abangama-281 bavumile ukuzibandakanya ocansini namakhasimende angakwazi ukhokha imali yokugibela.

U-65.7% ubike ukuthi waya ocansini nabalingani abangaphezu koyedwa ezinyangeni eziyi-12 ezedlule.

U-23% ubika ukuthi waya ocansini nabalingani abaningi ngesikhathi esifanayo.

U-57.1% ubika ukuthi abayisebenzisanga nhlobo ikhondomu ezinyangeni eziyisithupha ngaphambi kocwaningo.

UPaul Birevu Muyinda, iphini likathishomkhulu kwa-CEES, uthe imboni yo-boda boda iqashe abantu abangaphezu kuka-50% abaneminyaka ephakathi kweyi-18-kuya kwengama-35 e-Uganda.

U-Lillian Mbabazi, ongomunye wabaqhuba ucwaningo, utshele i-Guardian ukuthi: “Ukuzibandakanya nabantu abaningi ocansini kuwukuziphatha okuyingozi kakhulu kwezocansi, ikakhulukazi uma kungasetshenziswa ikhondomu. Kuholela ezifweni ezithathelana ngokocansi njengegciwane lesandulela ngculazi, kanye nokukhulelwa okungahleliwe.

“Lokhu kukhombisa ukuthi kunesidingo sokufundisa abantu abasha base-Uganda ukuthi baqonde ngemikhuba yezocansi engaphephile futhi enganakekile.”

“Ukuvezwa kwalolu cwaningo, ukuthi amakhasimende angakwazi ukukhokhela insiza yawo ngokukhululekile anikela ngocansi futhi ingxenye eningi iziphatha ngendlela eyingozi kwezocansi nokuzibandakanya nabalingani abaningi ngaphandle kwekhondomu, kuyathusa kakhulu,” kusho uDaniel Byabakama, inhloko yokunqandwa kwegciwane lesandulela ngculazi kwikhomishini ye-Aids yase-Uganda, etshela leli phephandaba.

“Ukuthelelana ngesandulela ngculazi nakanjani kuzonyuka. Abakwa-boda boda kumele bazi ukuthi igciwane lesandulela ngculazi lisekhona futhi abantu basalithola leli gciwane.”

Abanye babagibeli be-boda boda e-Kampala bakhulume noshicilelo lwezindaba ngokwamukela ucansi esikhundleni semali yokugibela:

“Ufuna ngenzeni ngekhasimende elingakwazi ukukhokha imali futhi likunikeza ucansi esikhundleni salokho,” kusho omunye umgibeli we-boda boda e-Kyaliwajjala. “Angeke nje ngikwazi ukumdedela akhululeke nje kanjalo. Impela ngizolala naye sishintshisane.”

Umthombo wesithombe: @PiperBayard

Izihloko zakamuva