Abafundi baseMgungundlovu baphoqeleke ukuthi balale emgwaqeni

Menzi Magubane

Sekuphele izinsuku ezinhlanu abafundi abangamashumi amathathu nanhlanu baseMgungundlovu TVET College, eMgungundlovu baqala ukulala emgwaqeni ongaphandle kwesikhungo benganakho okuya ngasethunjini.

Baphakathi kwabafundi abangayitholanga imali yabo yezinyanga ezintathu ephuma kwa-National Students Financial Aid Scheme (NSFAS).

Lokhu kuholele ekutheni baxoshwe ezindaweni abebehlala kuzo ngabanikazi bezindlu.

Okubuye kwengeza osizini lwabo ukuthi akekho noyedwa kubaphathi benyuvesi ongenelele ukuze abasize.

Abafundi bakwazile ukubhalisa kodwa abazitholanga izibonelelo zabo, okubandakanya imali yokuhlala yangasese.

ULungani Dlamini waseMpangeni unxuse izikhulu zemfundo ephakeme ukuthi zibasize.

“Sekuphele isonto silala phansi. Esikufunayo nje yimfundo, akukho okunye. Sifuna ukufunda futhi sishintshe izimo zemindeni yethu.”

Uthe ngeke esabuyela ekhaya, okuyibanga elingaphezulu kwamakhilomitha angama-230 ukusuka esikhungweni semfundo ephakeme.

Ukubuyela ekhaya kungaba yiphupho elihlehliselwe umfundi wezobunjiniyela kagesi.

“Ngesikhathi ngihamba ekhaya, ngathembisa umndeni wami ukuthi ngizobuya sengizothweswa iziqu. Angikakuzuzi lokho okwamanje. Ngizokulwela ukuthi kwenzeke lokho. Yisono kuphela isikhathi engizobuyela ngaso ekhaya,” kusho uDlamini.

Ubonge umSamariya olungileyo, okade ebanikeza ukudla nemali.

Izitshudeni zibambe uchungechunge lwemibhikisho, kodwa akubanga nashintsho..

Iningi labo liphuma emindenini enhlwempu ezindaweni ezisemakhaya ezifana nakwaNongoma, enyakatho neKZN.

Njengoba ubusika busondela, abafundi bathe ngeke bakwazi ukubekezelela ubusuku obubandayo baseMgungundlovu ebusika.

UNadipha Dingidlela wase-Matatiele akabatshelanga abazali bakhe ngokulala ngaphandle kwesikhungo, esaba ukuthi lokhu kuzothinta impilo yabo egulayo.

“Isikhungo sethu siphathana njengodoti. Akekho ofuna ukusilalela. Esikhundleni salokho basitshela ukuthi sibuyele emakhaya. Ngeke ngikwenze lokho. Ngizoyilwela imfundo yami.”

Lo mfundi ofundela izifundo eziphathelene namahhovisi uthe basabela izimpilo zabo, ikakhulukazi ebusuku.

U-Ishmael Mnisi, okhulumela imfundo ephakeme nokuqeqeshwa akazange ayiphendule imibuzo athunyelelwe yona.

Phakathi kwemibuzo ebuziwe, kubuzwe ukuthi umnyango uzongenelela nini.

Isithombe: News24

Izihloko zakamuva