Abafundi base-EC baphuthelwe izifundo ngenxa yenkinga yokudla ezikoleni

Lubhalwe nguSongeziwe Mapukata

Othishomkhulu baphoqeleke ukuthi bathumele abafundi emakhaya ngaphambi kwamahora afanele okuphuma kwesikole kuMasipala wesiFunda i-Alfred Nzo ngenxa yokuthi izikole zase-Eastern Cape azikutholi ukudla.

Ngokusho kukathishomkhulu ongathandanga ukudalulwa igama ezinye izikole zithenga ukudla ngesikweletu ukuze ziphakele abafundi.

“Iningi labafundi bethu liphuma emindenini enhlwempu futhi bathembele kulokhu kudla abakuthola esikoleni. Ukudla abakuthola esikoleni yikho kuphela abanakho ngakho uma sibatshela ukuthi ukudla akukho bavele bekhale,” esho.

Uqhube wathi sebeze bakhipha abafundi ezikoleni emini ngoba belambile esikoleni futhi akukho abangakwenza.

Sekuphele amasonto amathathu kuvulwe izikole ngekota yesibili kodwa ukudla akukafiki kulesi sifunda.

UNgqongqoshe wezeMfundo uFundile Gade uthe ukubambezeleka kudalwe uhlelo lokuqinisekisa loMnyango wezeMfundo esifundazweni alubize “njengobudedengu.”

“Imali esiyikhiphe ngoZibandlela ibizophela ngoMbasa. Ngakho-ke, izinhlelo zethu bekufanele ngabe sezilungisiwe ukuze singakhi isithombe sokuthi asinayo imali yokukhokhela lolu hlelo lokudla ezikoleni ekubeni imali ikhona.”

Umnyango usuxolisile emphakathini ngokwehluleka kwawo ukufaka imali kuma-akhawunti ezikole.

UGade uthe umphathi womnyango (HOD) ugunyazwe ukuthi elule imemo kuzo zonke izikole ezithintekayo esifundazweni njengezigungu ezilawula izikole kanye nabafundi.

“Nezingxoxo esibe nazo nomphathi woMnyango sithe kubalulekile ukuthi izikhulu ziphendule ngalokhu ukuze umphakathi ungasibuki njengabantu abangenandaba,” kusho uGade.

“Okubi kakhulu ukuthi izingane zihlukumezekile ngenxa yohlelo olungaphethwe ngendlela efanele. Imali izobe isemabhange ezikole ngoLwesibili.”

Izihloko zakamuva