Abafundi baphoqeleka ukulala emigwaqeni kushoda ezokuhlala

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

I-Cape Peninsula University of Technology (CPUT) eKapa isolwa ngokubeka izimpilo zabafundi engcupheni.

Kwividiyo esabalele, onogada basenyuvesi babonakala befaka umfundi nezikhwama zakhe bemphoqa ukungena emotweni okuthiwa ngeyenkampani yonogada. Imoto akwaziwa ukuthi imthathe yamyisaphi.

Umfundi obekhuluma eligodliwe igama lakhe uthe usalinde inyuvesi ukuba imphendule ngendawo yokuhlala.

“Inyuvesi isenzela phansi. Silala emgwaqeni. Asiphephile futhi yize kunjalo inyuvesi incamela ukusixosha. Kungani bengakwazi ukuxazulula ngokushesha izinkinga zendawo yokuhlala? Kuyiphutha labo ukuthi asinandawo yokulala,” kusho umfundi.

“Kusithusile ukuzwa bethi singena ngokungemthetho yize sinobufakazi bokubhalisa. Sifuna imfundo, hhayi izinkinga esibhekene nazo manje.”

Umfundi wase-Eastern Cape uthe ukube umuzi wakubo ubuseduze ngabe uhambile wayolinda khona ekhaya.

“Lokhu akuphephile, futhi ayikho into esingayenza? Asinayo imali yokuya emakhaya noma yokukhokhela amahhotela. Inyuvesi isitshela ukuthi sibheke izindawo zokuhlala ezizimele. Sizoyithathaphi imali yokukhokhela lezo zindawo ezizimele?”

Okhulumela i-CPUT uLauren Kansley uthe: “Akubona abafundi bethu labo. Kungenzeka kube ngabantu abafake izicelo ngoba thina njengenyuvesi abafundi abasemthethweni sibamukele ngendlela.”

Uthe inyuvesi inohlelo lwezindlu oluhamba phambili eNingizimu Afrika.

“Sihlinzeke cishe imibhede engu-2,000 kulo nyaka ka-2024, okunyuse isibalo sayoyonke imibhede isihlangene ezindaweni zokuhlala yaba ngu-15,300,” kusho uKansley.

“Uma sengeza abafundi abangagunyaziwe kusho ukuthi sibheke imibhede ebalelwa ku-20 000. Lokho kungaphezu kwesidingo sabafundi base-CPUT abasemthethweni nabavunyelwe ukuhlala.”

Uthe abafake izicelo abangenazo izindawo zokuhlala noma abangenazo imvume zokufunda bavame ukufika uma kuqala unyaka befuna ukufakwa.

“Lokhu kugqugquzelwa nayizinhlaka zezepolitiki ezikhuthaza laba bafundi ukuthi babhikishe ukuze kuthuthukiswe izinhlaka zabo,” kusho uKansley.

Ngaphandle kwalezi zinselelo esikhungweni semfundo ephakeme, uKansley uthe abasebenzi basebenza ubusuku nemini ukuphendula izicelo ezifanele banike abafundi izindlu zokuhlala.

“Kuze kube manje, sekufike abafundi abangaphezu kuka-1,000 abazofuna izikhala kanti amakhulu kubo sabebeka ezindlini eziphuthumayo. Uma kukhona abacelwa ukuthi baphume kungenxa yokuthi abafanelekile ukuhlala noma ukufunda e-CPUT ngenxa yemiphumela engemihle,” kusho uKansley.

Esithombeni esingenhla: I-CPUT isolwa ngokuxosha abafundi bayo. 

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva