Abafundi bamashele amaphoyisa befuna abagade ezikoleni

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Abafundi baseKapa badele imvula namakhaza bangena emigwaqweni ngoMgqibelo bamashela esiteshini samaphoyisa sakwaLanga banxusa ukuphathwa ngendlela efanele, ukulingana nobulungiswa.

Amazwi abo ebebumbene base behambisa incwadi yezikhalo echaza izimfuno zabo base benikeza iziphathimandla izinsuku ezingu-14 ukuba ziphendule.

UMthetheleli Wonti obemele i-Scalabrini Centre ukhulume kakhulu ngezikhalo eziphakanyiswe ngabafundi.

“Simashele esiteshini samaphoyisa siyothula izikhalo zentsha. Ezingqungqutheleni kuvela ukuthi amaphoyisa awasebenzi ngendlela. Abafana bathi amacala abo awanakwa kakhulu kanti amantombazane athi ayahlukunyezwa esiteshini samaphoyisa.”

Izimfuno zabafundi zicacile futhi ziyaphuthuma. Bafuna kwandiswe ukubonakala kwamaphoyisa ezikoleni namaphoyisa asebenza emagcekeni esikole ukuze kunqandwe izigebengu ezihlasela abasebenzi nabafundi.

Ukuhlukumezeka okubangelwa ukugetshengwa kwezikole nokwesaba okufakwa izigebengu ezihlomile kungase kuncishiswe imikhankaso evamile yokusesha abafundi engavimba izigebengu ekuphatheni izikhali eziyingozi.

USivuyisiwe Lalendle ofunda esikoleni samabanga aphezulu iFezeka ukuveze obala ukwesaba kwakhe wathi, “asiphephile kwabanye abafundi nezigebengu ezifika ngaphakathi esikoleni zibambe abasebenzi nabafundi inkunzi.

ULalendle ugcizelele isidingo sokuthi amaphoyisa abambe iqhaza ekusesheni abafundi kanye nokuthi amaphoyisa abonakale ezikoleni ukuze kunqandwe ukusetshenziswa kwezidakamizwa notshwala ezikoleni.

“Asikwazi ukuthemba uthisha ukuthi uzosivikela kubafundi abadakwe utshwala nezidakamizwa,” esho evuma ubungozi obubangelwa abanye abafundi abaphatha izikhali. “Ukuseshwa kwabafundi kungakuqeda konke lokhu.”

UMkhuzi wamaphoyisa esiteshini samaphoyisa sakwaLanga ULieutenant Colonel Sakhiwo Dulungana uthole incwadi yezikhalo wayisayina waphinde wancoma abafundi ngokusebenzisa

amalungelo abo akumthethosisekelo futhi wabanxusa ukuthi baqhubeke nokulwela amalungelo abo. Uzibophezele ekudluliseleni izimfuno kuziphathimandla eziphezulu.

Umphathi siteshi uColonel Tebogo Jacobs ugcizelele ukubaluleka kokuthi abafundi babike ngezindawo ezidayisela abafundi izidakamizwa waphinde wabanxusa ukuthi bangabavikeli ababandakanyeka ezintweni ezingekho emthethweni.

Uqinisekise abafundi ukuthi umsebenzi wamaphoyisa ukubavikela kodwa nawo adinga usizo lomphakathi ukuze kuliwe nobugebengu ngendlela efanele.

Phakathi kwezinto abafundi abazidalule ngesikhathi semashi kubalwa ukwanda kwamacala odlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nokuphathwa ngendlela engafanele kwabesilisa ababika izigameko ezifana nalezi.

Baphinde bazwakalisa ukukhathazeka ngokwanda kwesibalo sezindawo zokucima ukoma ezingekho emthethweni eduze kwezikole nasemasontweni ezidayisela izingane ezincane utshwala.

ULizeka Ngalwana ongumzali uzwakalise ukweseka izimfuno zabafundi ngethemba lokuthi amaphoyisa azozisukumela.

“Amaphoyisa kumele aseshe abafundi cishe zonke izinsuku ezikoleni. Ngokwenza lokhu bazobe bexosha izigebengu futhi abafundi abeza nezidakamizwa notshwala esikoleni bazoyeka ngoba bengafuni ukubanjwa.”

Esithombeni esingenhla: Emashini yabo bezimisele ngokufuna izinguquko, abafundi baseKapa bathumele umyalezo onamandla kuziphathimandla befuna indawo ephephile nelungile kubo bonke.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva