Abafundi balulekwe ngokubika uma behlukunyezwa 

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Isikole samabanga aphansi Isikhokelo esiselokishini lase-Khayelitsha eKapa sibe inkundla yomyalezo obalulekile ngesikhathi abafundi bekhuthazwa ukuthi bengathuli uma behlukunyezwa noma bexhashazwa.

Isimo kulesi sikole senze bonke abantu balalelisisa kahle obekushiwo ochwepheshe ngesikhathi bekhuluma nezingane ngezingozi ezingase zibhekane nazo, amalungelo azo kanye nokubaluleka kokubika izigameko ezifana nalezi.

UNosiphiwo Nombeke ongusonhlalakahle ophikweni lwe-Childline e-Mitchell’s Plain ugcizelele ukubaluleka kokukhuluma nokufuna usizo uma izingane zibhekene nokuhlukunyezwa.

“Sonke silwela amalungelo ezingane. Sifuna zazi ukuthi uma zihlukunyezwa emakhaya zingabikela othisha thina sizolungisa izinkinga,” kusho uNombeke.

UConstable Celia Ngobeni osebenza esiteshini samaphoyisa e-Site B uxwayise izingane ngokuxhashazwa.

Uphinde weluleka abafundi ukuthi bangathuli uma behlukunyezwa amalungu omndeni nanoma ubani omunye emphakathini.

“Bafana namantombazane nonke nidinga ukubika ngokuhlukunyezwa uma umalume, amalungu omndeni noma ilungu lomphakathi linithinta ngendlela engafanele futhi ningangabazi ukubikela othisha benu sizongenelela sibhekane necala,” esho.

UNgobeni uphinde waxwayisa ngobudlelwano obushaqisayo phakathi kokuxhaphaza abanye nokuzibulala.

UMnu Mthunzi Qagana we-Izenzo Daddy Care okuyinhlangano eyeseka obaba ugcizelele ukubaluleka kokuthi obaba babe khona ezimpilweni zezingane zabo.

“Njengobaba siyanikhathalela futhi kuwumsebenzi wethu ukuneseka ngisho noma singasebenzi ngoba ukuba khona ngokomzimba kubaluleke njengokuhlinzeka ngoxhaso lwezimali,” kuchaza uQagana.

Abafundi ngokwabo benze isethembiso komunye nomunye ukuthi bazoqeda ukuxhaphazana nokuthi bazohlezi behlonipha hhayi ontanga yabo kuphela kodwa nothisha babo.

Esithombeni esingenhla: Abafundi besikole samabanga aphansi Isikhokelo e-Khayelitsha 

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva