Abafundi bakamatikuletsheni bawela umfula oyingozi uma beyobhala

Songeziwe Mapukata

Inqwaba yabafundi basesigodini sase-Mthingwevu ngaphandle kwaseCala e-Eastern Cape abasakwazi ukulinda ukubhala iphepha lokugcina lesivivinyo sikamatikuletsheni kuleli sonto.

Sekuphele inyanga la bafundi besebenzisa ugodo lwesihlahla esidala ukuwela umfula oyingozi ngemuva kokuthi kuguguleke ibhuloho elibahlanganisa nesikole samabanga aphezulu isigodini sabo.

Kuvamile ukuthi umfundi awele phakathi emfuleni ngesikhathi ezama ukuwela nokuyinto ebeka izimpilo zabo engozini.

Njalo bafika esikoleni samabanga aphezulu iSikhosana bemanzi ngenxa yokunethwa imvula, belambile futhi bekhathele ngemuva kokuhamba ibanga elide beya esikoleni.

Basuke besabhekene nokuyobhala iphepha lesivivinyo.

Izakhamizi ezihlala ezigodini ezingaphansi kukaMasipala waseSakhisizwe zitshele i-Scrolla.Africa ukuthi sekuphele iminyaka emihlanu leli bhuloho liyisicupho sokufa. Izicelo zabo zokuthi kube nengqalasizinda engcono azizange zilalelwe umasipala wendawo.

UPhiwe Mbewu uthe izinsiza zomtholampilo ongumahamba nendlwana ebezisiza izaguga ukuthi zithole usizo lwezokwelashwa azisafiki endaweni yangakubo.

“Okwamanje, izaguga azikwazi ngisho ukuyolanda isibonelelo sikahulumeni edolobheni uma lina futhi siyazibuza ukuthi zidlani.

“Cabanga nje umuntu osekhulile oneminyaka engu-60 ehamba ibanga elingu-5km ukuze afike emgwaqeni omkhulu.

“Imigwaqo igcwele udaka kanti laba bantu kumele bathwale opulasitiki bokudla ekhanda njengoba bebadala kangaka,” kusho uMbewu ohlala esigodini sase-Mthingwevu.

Abanikazi bamatekisi abangaphansi kwenhlangano yamatekisi yaseCala, i-Xalanga esebenzela lezi zigodi basitshele ukuthi izimoto zabo ziphukile ngenxa yomgwaqo owubhuqu.

“Izingane ezifunda isikole kumele ziwele ezingodweni zezihlahla kanti lokho kubenza bafike esikoleni sekuphakathi nezivivinyo. Njengabashayeli bamatekisi sipaka amatekisi ethu emgwaqeni omkhulu bese siyashintshana ngokuteta izaguga ezigulayo ukuze ziyolanda imishanguzo yazo edolobheni,” kusho uMeva Colani onamatekisi amabili.

Ukuzulazula kulezi zimo ezinzima, umoya ophawulekayo wothando phakathi kobunzima ukhona; abantu bakulo mphakathi bayasizana.

Esithombeni ezingenhla: Izingane zesikole ezishaye umugqa ukuze ziwele umfula oyingozi

Umthombo wesithombe: sithunyelwe

Scrolla World Cup Quiz