Abaculi be-Afro Soul uSliq noMXO babungaza iminyaka engama-21 becula ndawonye nge-albhamu entsha

Doreen Mokgolo

Abaculi abaseqopheleni eliphezulu bomculo we-Afro-soul, uSliq Angel noMXO bagcine beyikhiphile i-albhamu yabo entsha ebizwa ngokuthi i-Monday Blues ngemuva kweminyaka engama-21 belizibile icebo lokusungula iqembu.

I-albhamu enezingoma eziyishumi eveza isitayela sabo sangempela, ikhishwe inkampani yokuqopha yamazwe ngamazwe i-Olu8 kuzo zonke izinkundla zedijithali ngoLwesihlanu olwedlule.

Bakhangise le-albhamu ngesikhathi sokuvakasha kwabo eMelika okuhlanganisa nezindawo abadlule kuzo e-California, e-New York, nase-Oakland.

Leli qembu liqokwe emkhakheni we-“Best Traditional Music Artist/ Group of the year” kwi-South African Traditional Music Achievement (i-SATMA).

UMxolisi Lokwe, owaziwa ngelikaMXO, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi le-albhamu entsha ikhombisa ukubungaza iminyaka engama-21 becula ndawonye.

“Ekuqaleni konyaka wezi-2000 i-destiny yasihlanganisa futhi sazithola sesisebenzisana ngesikhathi semicimbi nemidlalo e-Yeoville.

“Ontanga bethu emculweni nabalandeli basigqugquzela ukuthi sisungule iqembu, kodwa besingakakulungeli lokho. Kwakumele siqale silungise ikusasa lethu,” usho kanje.

Ngaleso sikhathi wafunda kabuhlungu ukuthi udumo luyafika ludlule.

Lo mculi weqembu aMantongomane wengeze ngokuthi uthola amathuba amahle ezinkampanini zokuqopha eziningi. 

“Uma nje sekukhona umculi omusha bagxila kuyena futhi izethembiso abasuke bezenzile bavele bazishaye indiva,” kusho uMXO.

“Ugcina ukhungathekile ngenkathi wenza umsebenzi omningi ngomzamo omncane kakhulu ohlangothini lwenkampani yokuqopha.”

Uthe lokhu kumphoqe ukuthi afunde uhlangothi lwezamabhizinisi kulo mkhakha.

Ukusebenza noSliq kwamvumela ukuthi ahlale engumculi ayenguye ngoba babenombono ofanayo wokuqeda le-albhamu.

Ufake lonke ulwazi aluthole eminyakeni edlule eqenjini ukuze alisekele.

“Kubuhlungu ukuthi umculo wethu uyabungazwa futhi uthakaselwa kakhulu phesheya kwezilwandle kunaseMzansi. Abalandeli bamazwe ngamazwe bayeza emcimbini yethu bathenge nomculo wethu,” kusho yena.

Izihloko zakamuva