Abaculi bagqugquzela abantu ukuba beyogomela i-Covid-19 ukuze bezojabulela ubumnandi bamaholidi

Everson Luhanga

“Gomela i-Covid-19 ukuze ube nesizini yamaholidi ejabulisayo,” umlayezo ocacile ovela kule ngoma ehlanganise abaculi ababili kwingoma yamapiano ku-Extended Play yabo esanda kukhishwa.

UHassan Hlongwane no-Excellent Kuzwayo basanda kufika endimeni yomculo, kodwa umculo wabo wamukelwe kahle ngabalandeli bomculo nabagxeki futhi nemisakazo iyawudlala.

Ingoma yabo enkulu ethi Kuyobamnandi ikhuluma futhi igqugquzela abantu ukuthi bayogomela i-Covid ukuze umhlaba ubuyele ezinsukwini zenjabulo lapho abantu bezohambela khona ngokukhululeka amaciko abawathandayo.

“Ngemuva kokuthola umjovo, abantu bangakwazi ukuhlala endaweni yokudansa bakhombise iminyakazo yabo yokudansa,” kusho laba ababili engomeni ethi Amaririya ekhuluma ngokujabula.

“Amaririya ingoma yesi-Tsonga enesigqi sama-piano esihlukile futhi esanda kufakwa emakethe yomculo waseNingizimu Afrika,” kusho u-Excellent.

Ngesipiliyoni emculweni we-Xitsonga asithole esasebenza nomculi wodumo, udokotela uThomas Chauke, u-Excellent uthe abantu ngeke bazisole ngokulalela noma iyiphi ingoma yabo.

Amaculo aphambili alaba ababili abonisa ikusasa eliqhakazile lomkhakha wezokuzijabulisa. Laba baculi baphuma ezindaweni ezahlukene, kodwa bahlangana ngonyaka wezi-2010 bavumelana ngokuthi bazosebenza ohlelweni lomculo owodwa. 

UHassan Hlongwane owaziwa ngoFisherman Sono kubalandeli bakhe, uthe i-EP ekhishwe ngoNcwaba isakhuluma nabantu.

“I-EP inezingoma ezishisa izikhotha abantu abazozidansela. Kodwa ngaphambi kwalokho, sikhuthaza wonke umuntu ukuthi athathe imigomo ye-Covid ukuze agweme ukusabalala kwaleli gciwane,” kusho uHassan oseneminyaka emibili engabizwa ndawo ukuba azonandisa.

“Abantu kufanele bakwamukele ukuthi umgomo kuphela ozosisiza ukuze sizobuyela ezindaweni ezigcwele phama futhi siqhubeke nokujabulisa abalandeli.”

Izihloko zakamuva